Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nord

Gørild og barn_Til barnets beste_400x225

TIL BARNETS BESTE (F2F-tilbud)

Riksteatret har besluttet at oppsetningen Til barnets beste ikke lar seg ferdigstille til sin planlagte premiere. Høstens turné må derfor kanselleres. Det vil bli arbeidet videre med produksjonen med sikte på en spilleperiode til våren. Publikum som ...
Nytt_medlemsblad

F2F medlemsblad nr. 2 - 2018

Vi er glade for å meddele at vårt siste medlemsblad for 2018 er på vei til trykkeriet og at du snart har det i din postkasse!! Bladet er spekket med mange gode artikkler som vi ser fram til å kunne diskutere sammen med dere i vårt medlemsforum på Fa...
Les mer...
logo

Takk til alle våre frivillige

F2F takker alle som jobber frivillige for at barn skal sikres trygghet i sine to hjem når foreldrene slutter å være kjærester. En oppfordring til alle våre tillitsvalgte og ressurspersoner er å legge ut en post på sosiale medier med "jeg er frivil...
Les mer...
bruddet nærmer seg_400x267

Er du engasjert i ditt lokalmiljø?

Har du foreldreerfaring, har opplevd samlivsbrudd for en tid tilbake, eller har du erfaring fra arbeid med barn?  Da har du kanskje tid og lyst til å dele dine erfaringer med andre som opplever en vanskelig situasjon etter samlivsbrudd med barn, n...
Les mer...
Solveig Horne /  Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Foto: Ilja C. Hendel

Ny barnelov på høring

F2F mener at Barneloven 2.0 som nå er under utforming er en unik mulighet til å sørge for at Norge får et fullstendig kjønnsnøytralt lovverk, slik at ingen norsk lovtekst lenger foreskriver forskjellbehandling av mennesker grunnet kjønn. Likeverd er ...
Les mer...
Rune Raekken 002 (2144 x 1424) (100x66)

Sommerhilsen

F2F ønsker alle medlemmer og kontakter en riktig fin sommer og minner om at veiledningstelefonen (880 08 845) være tilgjengelig for alle med behov for en samtalepartner. Vi vil også rette en stor takk til alle tillitsvalgte og ressurspersoner over h...
Les mer...
Radisson Blu Gardermoen møterom_300x118

F2F-seminar 2014

F2F tillitsvalgte og ressurspersoner samles på Radisson Blu Gardermoen Hotell 8.-9. november. Bindende påmelding senest 15.8 - informasjon er også tilsendt alle pr. e-post.
Les mer...
logo

Velkommen til F2F Nordland

Hvert år opplever mange barn at mamma og pappa går fra hverandre, noen ganger går denne overgangen helt fint – mens i andre situasjoner blir barna ”objektet” i diskusjoner, konflikter og rettssaker, noen ganger i svært langt tid. En slik konfliktsitu...
Les mer...
Barn og konflik_BT foto

Skaper unødvendige konflikter

Mange foreldre strekker seg langt for å gi den andre både god økonomi og medinnflytelse. Andelen med felles omsorgsløsninger utgjør et betydelig flertall av normale fordelingssaker. Interessekonfliktene som fremtvinges av lovverket og stønadsordninge...
Les mer...

Fylkeslagstyre Nord