Vi som er tillitsvalgte håper du ser verdien av F2Fs engasjement, og hvilken betydning det har for barns liv og oppvekst. F2F er den eneste medlemsbaserte og kjønnsnøytrale organisasjonen som arbeider aktivt overfor offentligheten og myndigheter for å skape trygge familieforhold for barn med to hjem. Vi har arbeidet med å sikre barns rett til 2 foreldre siden 1985, mye er gjort, men fremdeles gjenstår det noe. Fokus på engasjementet for organisasjonens arbeid får vi blant annet ved å vise til antall medlemmer.