tog

Forskningsprosjekt om barn som reiser alene

Invitasjon til deltakelse i forskningsprosjekt om barn som reiser alene

 

2019-05-06 Les mer...
Rune Rækken

Vellykket Landsmøte 2019 - Rune Harald Rækken tilbake som leder!

F2Fs æresmedlem og senior rådgiver Rune Harald Rækken ble igjen valgt som leder. Han har gjort en fantastisk jobb for oss i 25 år!

2019-05-02 Les mer...
Barn og skilsmisse

F2F Høringsvar

Høring - Forslag til endringer i forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven

Høringsuttalelse fra Foreningen 2 Foreldre (F2F) til "Forskrift om endringer i forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven – unntak fra mekling ved domfellelse for alvorlig vold eller overgrep mot egne barn."

2019-04-25 Les mer...
walk in the park

ønsker dine meninger om barneloven

F2F Oslo Akershus

Du har anledning til å komme med dine meninger nå

Regjeringen og Barne-/Familiedepartementet har nedsatt Barnelovsutvalget som inviterer oss til å gi innspill;  ".........Utvalget ønsker å få innspill fra frivillige organisasjoner som arbeider med problemstillinger som sorterer under utvalgets mandat og barnelovens tematikk...."

2019-03-31 Les mer...
konferanseromParkInnbyRadissonOsloAirportHotelWest

Lørdag 30 mars

F2F Landsmøte 2019

Om du som medlem ønsker å delta på landsmøtet som observatør er du hjertelig velkommen.

Det vil være en stor fordel om du i forkant tilkjennegir din deltagelse så vi kan forsikre oss om at arrangementet er tilpasset deltagerantallet.

2019-02-28 Les mer...
familie_bro_bla_himmel_host_mor_far_barn

En gjennomgang av F2Fs arbeid siden stiftelsen i 1985

Hva har F2F bidratt med siden 1985

Det er mange som er opptatt av vårt arbeid. I siste utgave av vårt medlemsblad ble det lagt fram en gjennomgang av norsk barnelovgivning og F2Fs arbeid for å gi barn med to hjem trygge oppvekstvilkår.

Vi håper artikkelen vil gi inspirasjon til å støtte vårt arbeid slik at alle barn kan få omsorg fra begge sine foreldre i to likeverdige hjem.

F2F gjennom 30 år.pdf

2017-09-12 Les mer...