forensic-psychology-job-description

F2F besvarer høring om bruk av sakkyndige i foreldretvistsaker

Høringen, med et omfattende høringsnotat, ble utlyst i Mai 2020 på bakgrunn av utfordringer utredet av Barne- og Familiedepartementet blant annet knyttet til at kvaliteten på sakkyndigrapporter i foreldretvistsaker varierer for mye, og at lav kvalitet ikke alltid blir avdekket av retten

2020-09-01 Les mer...
voice_web

F2F leverer ytterligere innspill til barnelovutvalget

Foreningen 2 Foreldre jobber videre med å tydeliggjøre våre fanesaker for barnelovutvlaget, med mål om å påvirke utvalgets innstilling i riktig retning på veien mot likeverdig foreldreskap i Norge.

2020-08-30 Les mer...
Aviser

F2F-kronikk i Dagbladet

I dag har F2F en kronikk på trykk i Dagbladet som reiser spørsmål ved både barneloven og rettspraksis knyttet til flytting av felles barn mot den ene forelderens samtykke. Selv om denne saken gjelder flytting til utlandet, mener vi den også klart er relevant når det gjelder innenlandsk flytting. Les kronikken i Dagbladet i her

2020-07-25 Les mer...
2020-1_forside

snart i din postkasse ...

Nytt medlemsblad

Årets første medlemsblad ligger snart i din postkasse og vi tror du vil finne mye nyttig informasjon i bladet.

Vi går en spesiell ferietid i møte. Covid 19 preger samfunnet og vi må alle følge FHIs retningslinjer for smittevern. F2f minner om at inngåtte samarbeidsavtaler skal følges og samværsretten er uendet selvom coronaviruset preger barnehager, skoler og samfunnet forøvrig.
Vi ønsker alle en riktig god sommer med fint vær og godt samarbeid til beste for barna, også i alle reorgaiserte familier - ta vare på hverandre, store som små.

Se linkoversikt nedenfor.

2020-06-17 Les mer...
foreldrefremmedføring-II

Innspill til Barnelovutvalget

Lojalitetskonflikt og foreldrefremmedgjøring

Foreldrefremmedgjøring (Parental Alienation Syndrom), en ikke anerkjent form for familievold.

Selv om et flertall av samlivsbrudd nå er inngått med gjensidig samtykke, mister mange barn kontakten med en av foreldrene sine etter separasjon. De mest intense rettslige forhandlingene dreier seg om tvister knyttet til bosted og samvær for barn og utøvelse av foreldremyndighet.

2020-06-16 Les mer...
familietjeneste

F2F Høringsvar

En styrket familietjeneste

Foreningen 2 Foreldre leverer høringssvar til høring for en styrket familietjeneste

Familievernutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 15. mai 2018 for å foreta en helhetlig gjennomgang av familieverntjenesten. Formålet med utredningen har vært å komme med anbefalinger som kan styrke tjenesten, slik at flere familier kan få den hjelpen de trenger. Utredningen ble overlevert til Barne- og familiedepartementet 21. november 2019 og kan leses i sin helhet på regjeringen.no. Mer om familievernutvalget her.

Fredag første mai leverte Foreningen 2 Foreldre vårt høringssvar der vi fokuserer på de forslagene som berører våre medlemmer; Foreldresamtale, mekling og samtaler med barn.

Høringssvaret fra Foreningen 2 Foreldre kan leses i sin helhet under.

2020-05-03 Les mer...