adorable-children-silhouettes-boy-and-girl-holding-hands-picture-id121351839-f

Kronerulling - La barna vokse opp med begge foreldre

En dom fra Høyesterett fratar to barn på fem og seks år en oppvekst med begge foreldre i Norge ved å la den ene få flytte barna til utlandet. Pengene går til å reise saken for EMD for å prøve de menneskerettslige sidene ved dommen.

2019-11-11 Les mer...
barn og ungdom_100

Ny bestemmelse i barneloven

Felles foreldreansvar for alle

"I dag har mor foreldreansvaret alene dersom foreldrene ikke var gift eller bodde sammen ved barnets fødsel. Barnelovens utgangspunkt vil etter endringene være felles foreldreansvar for alle, også for de som ikke har vært gift eller bodd sammen..." (Kilde: Regjeringen.no)

2019-09-16 Les mer...
Arendalsuka_Leder Familiekomiteen

Seminar og debattmøte Arendalsuka 2019

Jon Morten Melhus 2019.png F2F anser dagene under Arendalsuka 2019 som svært vellykket. Du kan selv se opptak både fra F2Fs seminar "Godt samarbeid" og partidebatten som ble ledet av Jon Morten Melhus (bildet). Utdrag fra debatten ser du ved å klikke på denne linken: Debatt Arendalsuka youtube.htm og seminaret klikk her Seminar Arendalsuka youtube.htm

 

2019-08-10 Les mer...
F2F-QR-Vipps

Kampanjepris under Arendalsuka for VIPPS medlemskap (VIPPS nummer 76236):

Under Arendalsuka har du mulighet til å bli medlem for både 2019 og 2020 til rabbatert pris (gjelder bare om du betaler med VIPPS)

2019-08-10 Les mer...
Møt oss på Arendalsuka_400x400

I dag 13 august fra 15:30

Seminar

Håper du har anledning å komme på seminar og debattmøte tirsdag 13 aug - og på standen vår også selvfølgelig i løpet av uka!

2019-08-10 Les mer...
Møt oss på Arendalsuka_400x400

stand - seminar - debatt

Foreningen 2 Foreldre på Arendalsuka

F2F-stand:                 Sam Eydes plass (stand nr. 70 i politisk gata*)

F2F er en ideell organisasjon som arbeider for å skape trygge familieforhold for barn med to hjem. Det jobbes for å sikre barns rett til likeverdig kontakt med begge foreldrene og familienettverk på begge sider, uavhengig av foreldrenes samlivsstatus. Det er viktig å rette fokus på barns oppvekstsvilkår.

2019-05-23 Les mer...