Coronavirus

Gardermoen Airport Hotell, Ravineveien 11, 2060 Gardermoen

Innkalling landsmøte 2021

Medlemmer og delegater i Foreningen 2 Foreldre innkalles til Landsmøte 2021
19. juni 2021 kl. 09:00 (landsmøtet arr senere enn vedtektene tilsier grunnet Covid-19 pandemien). Forbehold om at møtet avvikles digitalt hvis smittesituasjonen krever det.

2021-03-07 Les mer...
Erna Solberg - Foto Berit Roald  NTB

Høyre ønsker delt bosted som utgangspunkt i barneloven

Høyres landsmøte har i sitt partiprogram for 2021-25 vedtatt at de ønsker delt bosted som barnelovens utgangspunkt ved samlivsbrudd. Norges største parti inntar dermed et tydelig normativt standpunkt om hvilken omsorgsløsning mellom foreldrene som i utgangspunktet er best egnet til å fremme barnets beste.

2021-05-18 Les mer...
NOU

F2F Høringsvar

NOU 2020:14 ”Ny barnelov. Til barnets beste”

Foreningen 2 Foreldre har avgitt høringsuttalelse til NOU 2020:14 ”Ny barnelov. Til barnets beste”. Hovedpunktene i høringssvaret er:

2021-05-11 Les mer...
foreldrefremmedføring-II

Barnelovsutvalget la frem sin innstilling i desember, men er den god nok?

Ny barnelov - Debattmøte live på YouTube 27. april klokka 17:45

Barnelovsutvalgets innstilling - "Til barnets beste", men hvorfor er ikke utgangspunktet likeverdig omsorg med delt fast bosted og lik botid barnelovens utgangspunkt?

Hvor er likeverdet mellom foreldrene, samsvaret med nyere forskningen, erkjennelsen av samværssabotasje og foreldrefremmedgjøring i innstillingen?

 

Les mer...
Marit Arnstad-2

Sp foreslår delt bosted som barnelovens hovedregel

Senterpartiets programkomite foreslår å likestille foreldre juridisk ved samlivsbrudd gjennom å gjøre delt bosted til hovedregel i barneloven.

2021-02-17 Les mer...
2020-2_forside

Første nestleder i Stortingets familie- og kulturkomité Anette Trettebergstuen

ØNSKER DELT BOSTED SOM NORM I NY BARNELOV

Leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk og familiepolitisk talsperson Anette Trettebergstuen ønsker delt bosted som norm i en modernisert barnelov. Les F2Fs intervju med henne, der hun blant annet har følgende synspunkter:

2021-02-02 Les mer...
Family

Likeverdig foreldreskap i Kentuckys barnelov gir positive resultater

Den amerikanske delstaten Kentucky innførte i 2017 en lov som gjorde delt bosted og lik botid til utgangspunktet i barneloven når omsorgskompetente foreldre skiller lag eller ikke bor sammen. Resultatene har vært svært positive. Loven er blitt blant delstatens mest populære. Både demokrater og republikanere lovpriser endringene. Mange andre delstater vurderer å gå i samme retning.

2021-04-07 Les mer...
adorable-children-silhouettes-boy-and-girl-holding-hands-picture-id121351839-f

Høyesterett fratok barna en god forelder

Tenk om barna dine på fem og seks år ble flyttet 2000 km unna mot ditt ønske. Din omsorg og kjærlighet kan barna heretter bare få under sporadiske feriesamvær. I et mareritt av en dom bestemte Høyesterett i 2019 å skille to barn fra en omsorgsdyktig forelder på Østlandet. Den andre forelderen fikk flytte dem til Sør-Europa. For våre fremste dommere var barnas rett til familieliv med begge foreldre underordnet. Verdien av regelmessig omsorg fra både mor og far ble nedvurdert. Krenket Høyesterett menneskerettene? Saken er klaget inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen.

2021-03-27 Les mer...

Digitalt møte på Teams

Årsmøte F2F Øst 12. april kl. 1900

Medlemmene i F2F Øst innkalles til årsmøte 2021 Digitalt møte på Teams - 
Mandag 12. april kl. 19:00-20:00, se link nedenfor.

Klikk for saksdokumenter 

2021-03-17 Les mer...
Barneombud Inga Bejer Engh

Flytting kan frata barn rettigheter

Barneombud Inga Bejer Engh er kritisk til bestemmelsen i barneloven om at forelderen med hovedomsorgen kan flytte felles barn mot den andres samtykke, slik at samværet forhindres.

2021-03-08 Les mer...
FamilyLawyer

F2F Høringsvar

Likhet for loven. Lov om støtte til rettshjelp (rettshjelploven)

F2F har avgitt høringssvar til NOU 2020:5 om støtte til rettshjelp. F2F har påpekt at det er urimelig at den ene parten i en foreldretvist kan prosedere med statskassa i ryggen og bruke saksomkostninger til å prosedere motparten inn i økonomisk ruin. F2F foreslår at i foreldretvister hvor den ene parten innvilges rettshjelp, skal den andre parten innvilges rettshjelp, og begge partene skal i slike saker ha lik egenandel.

2020-12-12 Les mer...
BoyPlayingInRain

F2F Høringsvar

Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud

F2F har avgitt høringssvar til ”Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator))”. F2F påpeker at begge foreldrene må involveres og gjøres kjent med de behovene de sårbare barna har, for å kunne bistå best mulig.

2020-12-12 Les mer...