konferanseromParkInnbyRadissonOsloAirportHotelWest

Lørdag 30 mars

F2F Landsmøte 2019

Om du som medlem ønsker å delta på landsmøtet som observatør er du hjertelig velkommen.

Det vil være en stor fordel om du i forkant tilkjennegir din deltagelse så vi kan forsikre oss om at arrangementet er tilpasset deltagerantallet.

2019-02-28 Les mer...
familie_bro_bla_himmel_host_mor_far_barn

En gjennomgang av F2Fs arbeid siden stiftelsen i 1985

Hva har F2F bidratt med siden 1985

Det er mange som er opptatt av vårt arbeid. I siste utgave av vårt medlemsblad ble det lagt fram en gjennomgang av norsk barnelovgivning og F2Fs arbeid for å gi barn med to hjem trygge oppvekstvilkår.

Vi håper artikkelen vil gi inspirasjon til å støtte vårt arbeid slik at alle barn kan få omsorg fra begge sine foreldre i to likeverdige hjem.

F2F gjennom 30 år.pdf

2017-09-12 Les mer...
Skjermbilde 2018-12-12 kl

Barnet trenger begge sine foreldre også i sitt første leveår

F2F følger opp debatt om fødselspermisjon

Den 04. og 05.12.18 var det noe aktivitet i media om foreldrepermisjonsordningen ved fødsel.
Julia Jin Nordeide Psykolog, Bergen og Ragna Espenes Psykolog og stipendiat, Tromsø hadde en kronikk i Bergens Tidende (betalingsmur). Deres hovedbudskap var "Endringen i permisjonsordningen gir nå mor kun mulighet til syv måneders permisjon med 100 prosent lønn. Helsedirektoratet, Jordmorforbundet NSF, Ammehjelpen og en rekke andre instanser og fagpersoner roper varsku om mor og barns helse." De mente at dette går ut over barnets helse og at "likestillingsideologien gjennomsyrer uttalelsene.". 

I Dagsavisen var det artikkel med overskrift: "Bedrifter ber om råd: Ønsker å kjøpe fedre ut av pappapermen"

NrK fulgte opp Dagsavisen med debatt mellom NHO og Høyre i Dagsnytt 18. Ca 40 minutter ut i sendingen finner du debatten

2018-12-08 Les mer...
innbyggerservice

4.desember

FMK - Fast Møte Kaigaten

Velkommen til årets siste FMK møte i Kaigaten tirsdag 4. desember kl. 19:00.
Vi har kompetanse på rådgivning, veiledning og hvordan håndtere ulike konflikter i forhold til nye familiekonstellasjoner/familiestruktur endringer.

Møtet er gratis for alle. Medlemmer er også hjertelig velkommen til å ta med seg potensilelle nye medlemmer. Pårørende og besteforeldre er også hjertelig velkommen.

 

mvh

Styret, Hordaland

 

2018-12-03 Les mer...
Ballonger

9. oktober kl. 19-22, Scandic Victoria Hotel

Velkommen til temamøte F2F Oslo Akershus

 

Vi gir deg noen av verktøyene som trengs for å håndtere vanskelig saker på en best mulig måte. Temaet er «Bedreviterne rår? Samværsabotasje eller berettiget stopp? Løsbart eller ikke til å stoppe?» og foredragsholder er advokat Erik Mørch

2018-10-04 Les mer...
a-barnehage__barn___639517i_400x225

Foreldretvister, hvor er de på vei...

Temamøte F2F OA 29. januar 19-22 (etter årsmøtet)

Etter årsmøtet blir det foredrag med advokat Erik Mørch kl. 19:00-22:00 over temaet «Er vi på rett vei i foreldretvistene….»

Ønsker du et positivt liv, med harmoniske barn, er dette foredraget for deg! Er vi på rett vei i foreldretvistene i det virkelige livet og ikke på nettet?

Har fellene du kan gå i forandret seg de siste årene eller er alt som før?

2019-01-23 Les mer...