Marit Arnstad-2

Sp foreslår delt bosted som barnelovens hovedregel

Senterpartiets programkomite foreslår å likestille foreldre juridisk ved samlivsbrudd gjennom å gjøre delt bosted til hovedregel i barneloven.

2021-02-17 Les mer...
2020-2_forside

Første nestleder i Stortingets familie- og kulturkomité Anette Trettebergstuen

ØNSKER DELT BOSTED SOM NORM I NY BARNELOV

Leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk og familiepolitisk talsperson Anette Trettebergstuen ønsker delt bosted som norm i en modernisert barnelov. Les F2Fs intervju med henne, der hun blant annet har følgende synspunkter:

2021-02-02 Les mer...
foreldrefremmedføring-II

Barnelovsutvalget la frem sin innstilling i desember, men er den god nok?

Ny barnelov - Debattmøte live på facebook UTSATT (tentativ dato 27. april)

F2F velger å utsette debatten da det er innført restriksjoner i Osloområdet som gjør en paneldebatt umulig. Kommer tilbake med endelig dato etter hvert, men tentativ dato er tirsdag 27 april med samme program som angitt nedenfor.

Barnelovsutvalgets innstilling - "Til barnets beste", men hvorfor er ikke utgangspunktet likeverdig omsorg med delt fast bosted og lik botid barnelovens utgangspunkt?

Hvor er likeverdet mellom foreldrene, samsvaret med nyere forskningen, erkjennelsen av samværssabotasje og foreldrefremmedgjøring i innstillingen?

 

2021-01-14 Les mer...
FamilyLawyer

F2F Høringsvar

Likhet for loven. Lov om støtte til rettshjelp (rettshjelploven)

F2F har avgitt høringssvar til NOU 2020:5 om støtte til rettshjelp. F2F har påpekt at det er urimelig at den ene parten i en foreldretvist kan prosedere med statskassa i ryggen og bruke saksomkostninger til å prosedere motparten inn i økonomisk ruin. F2F foreslår at i foreldretvister hvor den ene parten innvilges rettshjelp, skal den andre parten innvilges rettshjelp, og begge partene skal i slike saker ha lik egenandel.

2020-12-12 Les mer...
BoyPlayingInRain

F2F Høringsvar

Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud

F2F har avgitt høringssvar til ”Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator))”. F2F påpeker at begge foreldrene må involveres og gjøres kjent med de behovene de sårbare barna har, for å kunne bistå best mulig.

2020-12-12 Les mer...
ParentsCovid19

Endringer i foreldreroller ved Covid-19

Pandemi kan føre til dyp endring i foreldreroller, sier eksperter.
Menn tilbringer mer tid med sine barn og bedrifter ser økonomiske fordeler av fleksibelt arbeid

 

2020-11-21 Les mer...