KOJ

Lederen av Stortingets familie- og kulturkomité ønsker likeverdig foreldreskap i ny barnelov

Familiekomiteens leder, Kristin Ørmen Johnsen, ønsker en modernisert barnelov som skaper likeverd mellom foreldrene. Når høringssvarene til ny barnelov foreligger, vil hun ta sine endelige standpunkter. Hun er opptatt av at en ny barnelov må stå seg for fremtiden.

2020-04-05 Les mer...
Stortinget

De politiske partienes programprosesser

VALG 2021 - F2F har gitt innspill

 

Norges politiske partier er i gang med sine forberedelser stortingsvalget 2021 og har satt ned programkomiteer som skal utforme deres programmer fram mot stortingsvalget i 2021.

F2F har gått gjennom familiepolitikken i nåværende program for de partienes som er representert på Stortinget, AP, FrP, Høyre, KrF, MDG, Rødt, Sp, SV og Venstre. Basert på dette, sendte vi i mars innspill til alle partienes programkomiteer. F2Fs hovedmålsetting er å få likeverdig foreldreskap inn i partienes programmer. Vi også stilt oss til rådighet for alle partienes programkomiteer om de ønsker utdyping av våre synspunkter og ytterligere innspill.

Vi ser frem til videre samarbeid og god dialog med partiene på Stortinget i tiden som kommer.

Under følger F2Fs innspill til partiene. Ta gjerne kontakt dersom du skulle være interessert i å vite hva vi har lagt vekt på overfor hvert enkelt parti basert på deres gjeldende program. Vi ber i så fall om at behovet/ønsket begrunnes.

Send gjerne en epost til post@f2f.no

2020-03-23 Les mer...
Coronavirus

Forebygging av smitte

Coronaviruset

Foreningen 2 Foreldre (F2F) ønsker å påpeke viktigheten av å følge de restriksjoner, råd og veiledning som norske myndigheter til enhver tid gir ved samvær.  

Det er en vanskelig tid vi lever i for tiden, og vi oppfordrer alle til å følge med på rådene fra myndighetene og Folkehelseinstituttet samt kommunen hvor man bor. 

Har du behov for en prat og nærmere informasjon anbefaler vi en henvendelse til F2F Veiledningstjeneste.
Åpningstid mandag og onsdag kl. 1800-2100, ring 880 08 845. Inntil videre må vi alle ta vare på oss selv, familien og alle omkring oss.

2020-03-21 Les mer...
Solveig Horne /  Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Foto: Ilja C. Hendel

Mandag 2. mars kl. 19:00

F2F Hederspris 2020

F2F Hederspris 2020 ble i kveld tildelt tidligere barne-/og likestillingsminister, nå stortingsrepresentant, Solveig Horne. Prisen fikk hun for sitt mangeårige og fremragende arbeid innen familieområdet under sin tid som barnas minister. Prisutdelingen fant sted på Scandic Victoria Hotell med stortingsrepresentant Guri Melby som prisutdeler på vegne av F2F.

2020-02-25 Les mer...
adorable-children-silhouettes-boy-and-girl-holding-hands-picture-id121351839-f

Fortsetter - Kronerulling - La barna vokse opp med begge foreldre

En dom fra Høyesterett fratar to barn på fem og seks år en oppvekst med begge foreldre i Norge ved å la den ene få flytte barna til utlandet. Pengene går til å reise saken for EMD for å prøve de menneskerettslige sidene ved dommen.

2020-02-13 Les mer...
logo

CORONA

Møter og aktiviteter våren 2020

F2Fs møtevirksomhet over hele landet utsettes grunnet Coronaviruset og restriksjoner i forhold til dette.

F2F Øst håper at temamøter skal gjennomføres som vanlig på Scandic Victoria 4. mai og 8. juni men må ta forbehold i disse tider når arrangementer berøres.

Vi håper at situasjonen snarest mulig vil være tilbake til det normale i Norge og at planlagte aktiviteter kan gjennomføres. Dette må vi komme tilbake til når oppdatert informasjon fra myndighetene om krisen foreligger og den faktiske situasjonen tillater. 

F2F ønsker dere alle en best mulig tid tross utfordringer og en vanskelig situasjon - ta vare på hverandre.

2020-02-03 Les mer...