bruddet nærmer seg

F2Fs innspill til barnelovutvalget

Regjeringen har satt ned ett utvalg som "skal gjennomgå og modernisere barneloven, vurdere bidragssystemets utforming for likestilt foreldreskap, og gjennomgå barns rettigheter, spesielt i et internasjonalt perspektiv. Utvalget skal foreta en helhetlig gjennomgang av barneloven, og blant annet se mer overordnet på forholdet mellom menneskerettigheter, internasjonale konvensjoner og reglene i barneloven"

2019-07-18 Les mer...
Møt oss på Arendalsuka_400x400

stand - seminar - debatt

Foreningen 2 Foreldre på Arendalsuka

F2F-stand:                 Sam Eydes plass (stand nr. 70 i politisk gata*)

F2F er en ideell organisasjon som arbeider for å skape trygge familieforhold for barn med to hjem. Det jobbes for å sikre barns rett til likeverdig kontakt med begge foreldrene og familienettverk på begge sider, uavhengig av foreldrenes samlivsstatus. Det er viktig å rette fokus på barns oppvekstsvilkår.

2019-05-23 Les mer...
Barn i regnvær

Tre vellykkede saker om barn for domstolene...

Temamøte F2F OA mandag 3. juni 2019

F2F Oslo Akershus ønsker velkommen til temamøte mandag 3. juni kl. 19-22 på Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgt. 13

 

2019-05-22 Les mer...
Flagg norsk

Barnas dag

F2F ønsker dere alle en fin feiring

F2F ønsker alle medlemmer og andre en fin 17. mai-feiring!

2019-05-16 Les mer...
tog

Forskningsprosjekt om barn som reiser alene

Invitasjon til deltakelse i forskningsprosjekt om barn som reiser alene

 

2019-05-06 Les mer...
Rune Rækken

Vellykket Landsmøte 2019 - Rune Harald Rækken tilbake som leder!

F2Fs æresmedlem og senior rådgiver Rune Harald Rækken ble igjen valgt som leder. Han har gjort en fantastisk jobb for oss i 25 år!

2019-05-02 Les mer...