TEKST: EVEN STORMOEN

Blant de 1087 som har deltatt i undersøkelsen svarte 57 prosent at de har middels tillit til at de avgjørelsene norske dommere treffer i barnesaker (foreldretvister og barnevernssaker) er til barnets beste. 14 prosent har lav tillit til domstolene på samme spørsmål, mens 21 prosent har høy tillit.

 

Spørsmål: Hvor høy tillit har du til at norske domstoler i barnesaker (både barnevernssaker og foreldretvister) treffer beslutninger som er til barnets beste?

Spørreundersøkelsen viser også at folk bosatt i Oslo har høyest tillit til at domstolene i barnesaker treffer avgjørelser til barnets beste, der 33 prosent har høy tillit. På det øvrige Østlandet, på Vestlandet og i Midt-Norge ligger tallet på ca. 20 prosent. I Nord-Norge er tilliten lavest. Der svarer 16 prosent av de spurte at de har høy tillit til at domstolen treffers avgjørelser til barnets beste.

På aldersvariabelen viser det seg at unge menn i alderen 18-29 år har høyest tillit til at domstolene treffer avgjørelser til barnets beste i barnesaker.

På kjønnsvariabelen fremgår det at 76 prosent av kvinnene har middels eller lav tillit til at domstolene treffer avgjørelser til barnets beste i barnesaker, mens tallet for menn er 67 prosent. 17 prosent av kvinnene har høy tillit til at domstolen treffer avgjørelser til barnets beste i barnesaker. 

 

Spørsmål: Hvor høy tillit har du til at norske domstoler i barnesaker (både barnevernssaker og foreldretvister) treffer beslutninger som er til barnets beste?


Base: Total N=1087

Spørreundersøkelsen viser også at foreldre som har vært involvert i en barnesak har lavest tillitt til dommernes evne til å treffe avgjørelser til barnets beste i barnesaker.

Se hele tallmaterialet fra IPSOS’ spørreundersøkelse på F2Fs hjemmeside.