Ipsos har gjennomført undersøkelsen på oppdrag fra Foreningen 2 Foreldre.

Undersøkelsen inneholder også spørsmål om folks kunnskap om gjeldende barnelov og om folks tillit til domstolen i barnesaker.

Datagrunnlaget består av totalt 1088 intervjuer, som ble gjennomført i mai/juni 2023. Resultatene er vektet på kjønn, alder og landsdel i henhold til offentlig statistikk for befolkningssammensetningen.

 

Råmateriale fra Ipsos' spørreundersøkelse finner du her.

 

Spørsmålene som ble stilt de 1088 respondentene i Ipsos' spørreundersøkelse finner du her.

 

Ipsos' power point med presentasjon av utvalgt statistikk finner du her.