Aviser

F2F-kronikk i Dagbladet

I dag har F2F en kronikk på trykk i Dagbladet som reiser spørsmål ved både barneloven og rettspraksis knyttet til flytting av felles barn mot den ene forelderens samtykke. Selv om denne saken gjelder flytting til utlandet, mener vi den også klart er relevant når det gjelder innenlandsk flytting. Les kronikken i Dagbladet i her

2020-07-25 Les mer...
Stortinget

De politiske partienes programprosesser

VALG 2021 - F2F har gitt innspill

 

Norges politiske partier er i gang med sine forberedelser stortingsvalget 2021 og har satt ned programkomiteer som skal utforme deres programmer fram mot stortingsvalget i 2021.

F2F har gått gjennom familiepolitikken i nåværende program for de partienes som er representert på Stortinget, AP, FrP, Høyre, KrF, MDG, Rødt, Sp, SV og Venstre. Basert på dette, sendte vi i mars innspill til alle partienes programkomiteer. F2Fs hovedmålsetting er å få likeverdig foreldreskap inn i partienes programmer. Vi også stilt oss til rådighet for alle partienes programkomiteer om de ønsker utdyping av våre synspunkter og ytterligere innspill.

Vi ser frem til videre samarbeid og god dialog med partiene på Stortinget i tiden som kommer.

Under følger F2Fs innspill til partiene. Ta gjerne kontakt dersom du skulle være interessert i å vite hva vi har lagt vekt på overfor hvert enkelt parti basert på deres gjeldende program. Vi ber i så fall om at behovet/ønsket begrunnes.

Send gjerne en epost til post@f2f.no

2020-03-23 Les mer...
Arendalsuka_Leder Familiekomiteen

Seminar og debattmøte Arendalsuka 2019

Jon Morten Melhus 2019.png F2F anser dagene under Arendalsuka 2019 som svært vellykket. Du kan selv se opptak både fra F2Fs seminar "Godt samarbeid" og partidebatten som ble ledet av Jon Morten Melhus (bildet). Utdrag fra debatten ser du ved å klikke på denne linken: Debatt Arendalsuka youtube.htm og seminaret klikk her Seminar Arendalsuka youtube.htm

 

2019-08-10 Les mer...
Norsk krone

Pressemelding fra Foreningen 2 Foreldre

Økonomiske hensyn truer barnets beste

– Økonomiske hensyn truer barnets beste

Foreningen 2 foreldre (F2F) opplever stadig oftere at foreldrenes økonomiske motiver kommer i veien for at barn med to hjem får mest mulig kontakt med begge foreldrene. Dette til tross for at all forskning viser at barna trenger begge foreldrene.

2017-10-16 Les mer...
Solveig Horne /  Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Foto: Ilja C. Hendel

Begge foreldrene like viktige for barnet

Barnelov Prop. med forslag til endringer

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) foreslår endringer i barneloven for å bidra til å likestille foreldrene som omsorgspersoner til barnas beste. Regjeringen fremmer nå en egen lovproposisjon for Stortinget om likestilt foreldreskap. Målet er å styrke barns samvær med begge foreldrene. Se nedenfor.

2016-09-23 Les mer...
logo

Pressemelding fra Foreningen 2 Foreldre

En utdatert barnelov som skaper uttalige foreldretvister

En utdatert barnelov som skaper uttalige foreldretvister

 

Er en slik barnelov til barnets beste? Er det på tide å gjøre noe med dette?

 

9 av 10 spurte mener at foreldrenes likeverdige rolle overfor barna bør bestå, også etter et samlivsbrudd. Norsk barnelov er i helt utakt med dagens likestilte foreldreskap. Derfor havner  stadig flere foreldretvister i domstolene våre, grunnet en barnelov som ble laget for 50-tallets familiene, hvor far var utearbeidende økonomisk forsørger og mor hjemmeværende.

 

Mange henvendelser til Foreningen 2 Foreldres (F2F), samt enkelte utdaterte og skråsikre fagfolks uttalelser i media, styrker mistanken om at mange er uvitende om foreldrenes juridiske plikter og rettigheter før og etter et samlivsbrudd med felles barn. En undersøkelse Ipsos (tidl. MMI Synovate) har gjennomført, viser at norske familier er overmodne for et likeverdig foreldreskap og at norsk barnelov henger etter foreldrenes holdninger og ønsker. Undersøkelsen viser at:

 

  • 9 av 10 (87 %) mener at foreldrenes likeverdige rolle overfor barna bør bestå etter et samlivsbrudd. Kun 4 % av de spurte mener at foreldrene ikke skal beholde en likeverdig foreldrerolle etter et samlivsbrudd.
  • 7 av 10 (65 %) mener at barna skal ha to hjem etter foreldrenes samlivsbrudd. Kun 2 av 10 (19 %) mener at barna skal ha ett hjem etter foreldrenes samlivsbrudd.
  • 4 av 10 (36 %) vet at ved ”delt bosted” opprettholder foreldrene like juridiske rettigheter og plikter overfor barna, at det er opp til foreldrene å bli enige om likedelt eller skjevdelt samværstid med barna. 3 av 10 (28 %) tror at ”delt bosted” betyr at barna skal ha lik samværstid med hver av foreldrene, mens 3 av 10 (30 %) ikke vet hva delt bosted betyr.
    Alle svar er uavhengig av alder og utdanningsnivå hos respondentene.

En barnelov som nærmest ”tvinger” likeverdige foreldre inn i ulikeverdige foreldreroller etter et samlivsbrudd, skaper raskt grobunn for mange fullstendig unødvendige foreldretvister som dessverre går ut over barna deres. F2F arbeider for en barnelov som belønner samarbeidende foreldre, som respekterer barnets krav om å få beholde deres samlede foreldreressurser, selv om mor og far slutter å være kjærester.

 

Når Regjeringen og Stortinget i høst står foran endringer av barneloven må forebygging og demping av konflikter mellom foreldrene etter samlivsbrudd være en klar og uttalt målsetting. Norske foreldre er overmodne for likeverdig foreldreskap. Skal Regjering og Storting endelig følge folkeopinionen i disse viktige spørsmålene som bestemmer oppvekstvilkårene til en fjerdedel av den oppvoksende generasjon?

 

 

Kontaktpersoner: Rune Harald Rækken, tlf. 905 23 845

 

Last den ned i pdf format her:

2016-09-18 Les mer...