F2F mener at

  • Barn har rett på voksne foreldre! Ansvaret som foreldre innebærer å skille mellom ens egne behov og barnets under et samlivsbrudd.
  • Barn har rett på to foreldre! Foreldrenes samlivsstatus påvirker ikke deres livsviktige funksjon som barnets nærmeste støttespillere. Begge foreldre er like viktige i denne sammenheng, selv om de er ulike.
  • Barn har rett på en likeverdig behandling av foreldrene! Dagens barnelov og praktiseringen av denne øker konfliktnivået mellom foreldrene ved å skape vinnere og tapere.
  • Barn har rett på beskyttelse! Barn er spesielt sårbare og trenger ekstra vern.
  • Barneloven skal regulere generelle forhold mellom foreldre og barn, og følge internasjonale konvensjoner. Samværsboikott straffes ikke i dag, og påfører årlig mange barn en sorg ingen vil ta ansvar for.

 

Arbeidet gjøres mulig gjennom ditt medlemskap - F2F ønsker velkommen til sin stand på Arendalsuka 2022!