adorable-children-silhouettes-boy-and-girl-holding-hands-picture-id121351839-f

F2F Høringsvar

Supplerende innspill til Barnelovsutvalget

Supplerende innspill fra Foreningen2Foreldre (F2F) til Barnelovsutvalget etter Høyesterettsdom om flytting av felles barn til utlandet.

Vi viser til F2Fs innspill til Barnelovsutvalget 22.05.19 og det skriftlige grunnlaget som ble ettersendt 31.05.19.

På grunnlag av en Høyesterettsdom avsagt 26. juni i år ønsker F2F å komme med et supplerende innspill.

2019-11-30 Les mer...
barn foreldre hånd

F2F Høringsvar

Høring - Forslag til endringer i barneloven for å legge til rette for digitalisert erklæring av farskap

Høringsuttalelse fra Foreningen 2 Foreldre (F2F) til "endringer i barneloven for å legge til rette for digitalisert erklæring av farskap"

Høringsfrist 12.08.2019, (Id2643659) - Link

2019-10-28 Les mer...
Barn og konflik_BT foto

F2F Høringsvar

Høring - Forslag til ny barnevernslov

Høringsuttalelse fra Foreningen 2 Foreldre (F2F) til "Forslag til ny barnevernslov."

Høringsfrist 01.08.2019 (id2639982) - Link

2019-10-28 Les mer...
bruddet nærmer seg

F2Fs innspill til barnelovutvalget

Regjeringen har satt ned ett utvalg som "skal gjennomgå og modernisere barneloven, vurdere bidragssystemets utforming for likestilt foreldreskap, og gjennomgå barns rettigheter, spesielt i et internasjonalt perspektiv. Utvalget skal foreta en helhetlig gjennomgang av barneloven, og blant annet se mer overordnet på forholdet mellom menneskerettigheter, internasjonale konvensjoner og reglene i barneloven"

2019-07-18 Les mer...
Barn og skilsmisse

F2F Høringsvar

Høring - Forslag til endringer i forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven

Høringsuttalelse fra Foreningen 2 Foreldre (F2F) til "Forskrift om endringer i forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven – unntak fra mekling ved domfellelse for alvorlig vold eller overgrep mot egne barn."

2019-04-25 Les mer...