Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer

Dråpe

Innspill fra F2F til Regjeringens Mannsutvalg

Likestillings- og diskrimineringslovens §1 slår fast at loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling. Siden loven er innrettet på likestilling ville det være naturlig med en mer kjønnsnøytral innfallsvinkel, slik at en også ...
Les mer...
dråpe

Høringssvar F2F Barnesakkyndig kommisjon

F2F har over tid tatt til orde for at sakkyndigrapporter skal kvalitetssikres også i foreldretvistsaker som går for retten. F2F stiller seg positiv til at dette nå implementeres ….… viktig at tilsvarende veiledningsmateriale utarbeides også for veile...
Les mer...
strand

Høringssvar F2F - Endring av domstolstrukturen

F2F har hovedfokus på normale, omsorgsdyktige foreldre, som er det store flertallet av foreldre som skiller lag. Vi mener at barna er best tjent med at foreldrene er likeverdige og delaktige i barnas hverdag, enten foreldrene bor sammen eller ikke.
Les mer...
Samlivsbrudd kjegler

Innspill til Bufdir om samværshindring

F2F støtter målsettingen om bedre foreldresamarbeid til beste for barna, gjennom en mer effektiv og helhetlig håndtering av disse sakene, tjenestene og aktørene sett under ett. Med mer effektiv mener F2F i denne sammenhengen å sikre at flere barn kan...
Les mer...