familietjeneste

F2F Høringsvar

En styrket familietjeneste

Foreningen 2 Foreldre leverer høringssvar til høring for en styrket familietjeneste

Familievernutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 15. mai 2018 for å foreta en helhetlig gjennomgang av familieverntjenesten. Formålet med utredningen har vært å komme med anbefalinger som kan styrke tjenesten, slik at flere familier kan få den hjelpen de trenger. Utredningen ble overlevert til Barne- og familiedepartementet 21. november 2019 og kan leses i sin helhet på regjeringen.no. Mer om familievernutvalget her.

Fredag første mai leverte Foreningen 2 Foreldre vårt høringssvar der vi fokuserer på de forslagene som berører våre medlemmer; Foreldresamtale, mekling og samtaler med barn.

Høringssvaret fra Foreningen 2 Foreldre kan leses i sin helhet under.

2020-05-03 Les mer...
adorable-children-silhouettes-boy-and-girl-holding-hands-picture-id121351839-f

F2F Høringsvar

Supplerende innspill til Barnelovsutvalget

Supplerende innspill fra Foreningen2Foreldre (F2F) til Barnelovsutvalget etter Høyesterettsdom om flytting av felles barn til utlandet.

Vi viser til F2Fs innspill til Barnelovsutvalget 22.05.19 og det skriftlige grunnlaget som ble ettersendt 31.05.19.

På grunnlag av en Høyesterettsdom avsagt 26. juni i år ønsker F2F å komme med et supplerende innspill.

2019-11-30 Les mer...
barn foreldre hånd

F2F Høringsvar

Høring - Forslag til endringer i barneloven for å legge til rette for digitalisert erklæring av farskap

Høringsuttalelse fra Foreningen 2 Foreldre (F2F) til "endringer i barneloven for å legge til rette for digitalisert erklæring av farskap"

Høringsfrist 12.08.2019, (Id2643659) - Link

2019-10-28 Les mer...
Barn og konflik_BT foto

F2F Høringsvar

Høring - Forslag til ny barnevernslov

Høringsuttalelse fra Foreningen 2 Foreldre (F2F) til "Forslag til ny barnevernslov."

Høringsfrist 01.08.2019 (id2639982) - Link

2019-10-28 Les mer...
bruddet nærmer seg

F2Fs innspill til barnelovutvalget

Regjeringen har satt ned ett utvalg som "skal gjennomgå og modernisere barneloven, vurdere bidragssystemets utforming for likestilt foreldreskap, og gjennomgå barns rettigheter, spesielt i et internasjonalt perspektiv. Utvalget skal foreta en helhetlig gjennomgang av barneloven, og blant annet se mer overordnet på forholdet mellom menneskerettigheter, internasjonale konvensjoner og reglene i barneloven"

2019-07-18 Les mer...