Forrige slide
Neste slide
Cover-3c-duo

Likeverdig foreldre skaper trygge barn i dag, fremtidens trygge voksne

Hjelp oss og hjelpe, bli medlem. Send SMS "pay F2F" til 09316 eller gå til "bli medlem"

Cover-0-ii

Hjelp oss og hjelpe, bli medlem. benytt Vipps eller gå til "bli medlem"

Vi skaper trygge familieforhold for barn med 2 hjem

demobilde-2

To hjem - ett nærmiljø

Trygge familieforhold for barn med 2 hjem...

familietjeneste

En styrket familietjeneste

Foreningen 2 Foreldre leverer høringssvar til høring for en styrket familietjeneste Familievernutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 15. mai 2018 for å foreta en helhetlig gjennomgang av familieverntjenesten. Formålet med utredningen har vært å komme med anbefalinger s...
Advokat Are Aurlien

Strategi i barnefordelingssaker

I denne artikkelen redegjør advokat Are Aurlien for noen bestemte oppfatninger om opptreden og opplegg hos partene og advokatene som alltid – uansett utgangspunkt – etter hans oppfatning øker sannsynligheten for å vinne frem med egen sak og gi et riktig resultat – til beste for b...
Kristin Ø Johansen

Lederen av Stortingets familie- og kulturkomité ønsker likeverdig foreldreskap i ny barnelov

Familiekomiteens leder, Kristin Ørmen Johnsen, ønsker en modernisert barnelov som skaper likeverd mellom foreldrene. Når høringssvarene til ny barnelov foreligger, vil hun ta sine endelige standpunkter. Hun er opptatt av at en ny barnelov må stå seg for fremtiden.