Forrige slide
Neste slide
Cover-0-ii

Hjelp oss og hjelpe, bli medlem.

Vi skaper trygge familieforhold for barn med 2 hjem

demobilde-2

To hjem - ett nærmiljø

Trygge familieforhold for barn med 2 hjem...

Family

Likeverdig foreldreskap i Kentuckys barnelov gir positive resultater

Den amerikanske delstaten Kentucky innførte i 2017 en lov som gjorde delt bosted og lik botid til utgangspunktet i barneloven når omsorgskompetente foreldre skiller lag eller ikke bor sammen. Resultatene har vært svært positive. Loven er blitt blant delstatens mest populære. Både...
Barneombud Inga Bejer Engh

Flytting kan frata barn rettigheter

Barneombud Inga Bejer Engh er kritisk til bestemmelsen i barneloven om at forelderen med hovedomsorgen kan flytte felles barn mot den andres samtykke, slik at samværet forhindres.
2020-2_forside

ØNSKER DELT BOSTED SOM NORM I NY BARNELOV

Leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk og familiepolitisk talsperson Anette Trettebergstuen ønsker delt bosted som norm i en modernisert barnelov. Les F2Fs intervju med henne, der hun blant annet har følgende synspunkter: