Forrige slide
Neste slide
Cover-3c-duo

Likeverdige foreldre skaper trygge barn i dag, fremtidens trygge voksne

Hjelp oss og hjelpe, bli medlem. Send SMS "pay F2F" til 09316 eller gå til "bli medlem"

Cover-0-ii

Hjelp oss og hjelpe, bli medlem. benytt Vipps eller gå til "bli medlem"

Vi skaper trygge familieforhold for barn med 2 hjem

demobilde-2

To hjem - ett nærmiljø

Trygge familieforhold for barn med 2 hjem...

foreldrefremmedføring-II

Ny barnelov - Debattmøte live på facebook UTSATT (tentativ dato 27. april)

F2F velger å utsette debatten da det er innført restriksjoner i Osloområdet som gjør en paneldebatt umulig. Kommer tilbake med endelig dato etter hvert, men tentativ dato er tirsdag 27 april med samme program som angitt nedenfor. Barnelovsutvalgets innstilling - "Til barnets b...
F2F_Medlemsblad_2_2020-hjem

Nytt F2F magasin

Da er 2020's siste F2F magasin snart i din postkasse. God Jul og Godt Nytt År
FamilyLawyer

Likhet for loven. Lov om støtte til rettshjelp (rettshjelploven)

F2F har avgitt høringssvar til NOU 2020:5 om støtte til rettshjelp. F2F har påpekt at det er urimelig at den ene parten i en foreldretvist kan prosedere med statskassa i ryggen og bruke saksomkostninger til å prosedere motparten inn i økonomisk ruin. F2F foreslår at i foreldretvi...