Forrige slide
Neste slide
Cover-3c-duo

Likeverdige foreldre skaper trygge barn i dag, fremtidens trygge voksne

Hjelp oss og hjelpe, bli medlem. Send SMS "pay F2F" til 09316 eller gå til "bli medlem"

Cover-0-ii

Hjelp oss og hjelpe, bli medlem. benytt Vipps eller gå til "bli medlem"

Vi skaper trygge familieforhold for barn med 2 hjem

demobilde-2

To hjem - ett nærmiljø

Trygge familieforhold for barn med 2 hjem...

Marit Arnstad-2

Sp foreslår delt bosted som barnelovens hovedregel

Senterpartiets programkomite foreslår å likestille foreldre juridisk ved samlivsbrudd gjennom å gjøre delt bosted til hovedregel i barneloven.
2020-2_forside

ØNSKER DELT BOSTED SOM NORM I NY BARNELOV

Leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk og familiepolitisk talsperson Anette Trettebergstuen ønsker delt bosted som norm i en modernisert barnelov. Les F2Fs intervju med henne, der hun blant annet har følgende synspunkter:
FamilyLawyer

Likhet for loven. Lov om støtte til rettshjelp (rettshjelploven)

F2F har avgitt høringssvar til NOU 2020:5 om støtte til rettshjelp. F2F har påpekt at det er urimelig at den ene parten i en foreldretvist kan prosedere med statskassa i ryggen og bruke saksomkostninger til å prosedere motparten inn i økonomisk ruin. F2F foreslår at i foreldretvi...