Forrige slide
Neste slide
Cover-3c-duo

Likeverdig foreldre skaper trygge barn i dag, fremtidens trygge voksne

Hjelp oss og hjelpe, bli medlem. Send SMS "pay F2F" til 09316 eller gå til "bli medlem"

demobilde-2

To hjem - ett nærmiljø

Vi skaper trygge familieforhold for barn med 2 hjem...

Linda Hofstad Helleland

Ny minister, hva vil hun?

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland vil at mor og far skal behandles som likeverdige omsorgspersoner. Fortsatt står manges holdninger i veien for det.
Barn og konflik_BT foto

Kvalitetssikring av de sakkyndige er nødvendig

Aftenposten hadde 9.6 en reportasje om en mor som den psykologisk sakkyndige anbefalte som barnets hovedomsorgsperson, og som barnevernet senere konkluderte med var uegnet som omsorgsperson. At slikt som dette skjer overrasker dessverre ikke oss som har sett en del foreldretviste...
a-barnehage__barn___639517i

Samlivsbrudd er ikke en sak for barnevernet

Fylkesnemndleder Geir Kjell Andersland tar i et innlegg i BT til orde for at politikerne skal se bort fra alle de innvendingene som kom i høringsrunden etter at ”særdomstolstvalget”, som han var medlem av, avga sin innstilling i NOU 2017:8. Når tunge aktører som Domstolsadministr...

Bli medlem enkelt

 - send SMS "Pay F2F" til 09316