Forrige slide
Neste slide
Cover-3c-duo

Likeverdig foreldre skaper trygge barn i dag, fremtidens trygge voksne

Hjelp oss og hjelpe, bli medlem. Send SMS "pay F2F" til 09316 eller gå til "bli medlem"

Cover-0-ii

Hjelp oss og hjelpe, bli medlem. benytt Vipps eller gå til "bli medlem"

Vi skaper trygge familieforhold for barn med 2 hjem

demobilde-2

To hjem - ett nærmiljø

Trygge familieforhold for barn med 2 hjem...

KOJ

Lederen av Stortingets familie- og kulturkomité ønsker likeverdig foreldreskap i ny barnelov

Familiekomiteens leder, Kristin Ørmen Johnsen, ønsker en modernisert barnelov som skaper likeverd mellom foreldrene. Når høringssvarene til ny barnelov foreligger, vil hun ta sine endelige standpunkter. Hun er opptatt av at en ny barnelov må stå seg for fremtiden.
Stortinget

VALG 2021 - F2F har gitt innspill

  Norges politiske partier er i gang med sine forberedelser stortingsvalget 2021 og har satt ned programkomiteer som skal utforme deres programmer fram mot stortingsvalget i 2021. F2F har gått gjennom familiepolitikken i nåværende program for de partienes som er represente...
Solveig Horne /  Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Foto: Ilja C. Hendel

F2F Hederspris 2020

F2F Hederspris 2020 ble i kveld tildelt tidligere barne-/og likestillingsminister, nå stortingsrepresentant, Solveig Horne. Prisen fikk hun for sitt mangeårige og fremragende arbeid innen familieområdet under sin tid som barnas minister. Prisutdelingen fant sted på Scandic Victor...