Forrige slide
Neste slide
Cover-0-ii

Hjelp oss og hjelpe, bli medlem.

Vi skaper trygge familieforhold for barn med 2 hjem

demobilde-2

To hjem - ett nærmiljø

Trygge familieforhold for barn med 2 hjem...

Erna Solberg - Foto Berit Roald  NTB

Høyre ønsker delt bosted som utgangspunkt i barneloven

Høyres landsmøte har i sitt partiprogram for 2021-25 vedtatt at de ønsker delt bosted som barnelovens utgangspunkt ved samlivsbrudd. Norges største parti inntar dermed et tydelig normativt standpunkt om hvilken omsorgsløsning mellom foreldrene som i utgangspunktet er best egnet t...
NOU

NOU 2020:14 ”Ny barnelov. Til barnets beste”

Foreningen 2 Foreldre har avgitt høringsuttalelse til NOU 2020:14 ”Ny barnelov. Til barnets beste”. Hovedpunktene i høringssvaret er:
Coronavirus

Innkalling landsmøte 2021

Medlemmer og delegater i Foreningen 2 Foreldre innkalles til Landsmøte 2021 19. juni 2021 kl. 09:00 (landsmøtet arr senere enn vedtektene tilsier grunnet Covid-19 pandemien). Forbehold om at møtet avvikles digitalt hvis smittesituasjonen krever det.