Forrige slide
Neste slide
Cover-3c-duo

Likeverdige foreldre skaper trygge barn i dag, fremtidens trygge voksne

Hjelp oss og hjelpe, bli medlem. Send SMS "pay F2F" til 09316 eller gå til "bli medlem"

Cover-0-ii

Hjelp oss og hjelpe, bli medlem. benytt Vipps eller gå til "bli medlem"

Vi skaper trygge familieforhold for barn med 2 hjem

demobilde-2

To hjem - ett nærmiljø

Trygge familieforhold for barn med 2 hjem...

2020-1_forside

Nytt medlemsblad

Årets første medlemsblad ligger snart i din postkasse og vi tror du vil finne mye nyttig informasjon i bladet. Vi går en spesiell ferietid i møte. Covid 19 preger samfunnet og vi må alle følge FHIs retningslinjer for smittevern. F2f minner om at inngåtte samarbeidsavtaler skal...
foreldrefremmedføring-II

Lojalitetskonflikt og foreldrefremmedgjøring

Foreldrefremmedgjøring (Parental Alienation Syndrom), en ikke anerkjent form for familievold. Selv om et flertall av samlivsbrudd nå er inngått med gjensidig samtykke, mister mange barn kontakten med en av foreldrene sine etter separasjon. De mest intense rettslige forhandlin...
familietjeneste

En styrket familietjeneste

Foreningen 2 Foreldre leverer høringssvar til høring for en styrket familietjeneste Familievernutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 15. mai 2018 for å foreta en helhetlig gjennomgang av familieverntjenesten. Formålet med utredningen har vært å komme med anbefalinger s...