Vipps har desverre tatt vekk muligheten for innsamling av data, så da kan du ikke lenger bli medlem ved bare å ta bilde her...
Men vi har fått bygget inn Vipps betaling under bli medlem så da er det nesten like enkelt.
 

Gave til Foreningen 2 Foreldre med skattefradrag.

Foreningen 2 Foreldre er en frivillig organisasjon som er godkjent av skattemyndighetene for fradrag i skatten ved gaver.   
En kan få skattefradrag på 22% for gaver mellom 500 og 50 000 kroner.
Foreningen 2 Foreldre må innrapportere gaven elektronisk til skatteetaten og trenger derfor informasjon om giver.
Informasjonen sendes okonomi@f2f.no – du må sende navnet på giver (alternativt org.nummer om det er firma) og fødselsnummer som matcher giver i vår kontoutskrift.

Kontonummeret til Foreningen 2 Foreldre er: 7874 05 54823
Ett alternativ er å VIPPS konto 76236

HUSK å sende identifikasjon på giver til okonomi@f2f.no ( størrelse på gave, navn, personnummer (eller organisasjonsnummer for gave fra firma).

F2F-QR-Vipps

Benytt Vipps nummer 76236 (Foreningen 2 Foreldre)