Hvor står partiene i saker om barna våre?

Hvilket parti bør du stemme på på for å bedre forholdene i den reorganiserte familien hvor barna har sin nærmeste familie i to hushold?

Hva kan vi forvente i årene framover fra de enkelte partier?

Kan politikerne love oss en ny konfliktdempende barnelov til beste for barna våre i et fireårsperspektiv?

 

Følgende Stortingspolitikerne kommer: Gunn Karin Gjuul (AP), Solveig Horne (FRP), Rannveig Kvifte Andresen (SV), Olov Grøtting (SP), Linda Hofstad Helleland (H), Guri Melby (V), Anne Katrine Skjørshamer (KrF).

Kommer du, her får du svar!

 

Tid: Mandag 10. juni kl 18.30-20.30
Sted: ”Amalie Skram”, Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo

 

Velkommen til åpent møte med noen av Stortingets fremste politikere