I en brudd situasjon er det mange prosesser man går igjennom på samme tid. Kanskje er det kjærlighetssorg, og sorg etter tiden man mister med barna, i tillegg kommer frykt for hva motparten har tenkt å gjøre, om man blir inkludert videre, eller stengt ute fra barnas hverdag i det andre hjemmet. I tillegg skal man kanskje bytte bosted og ha klare seg på en inntekt. Ofte opplever man å måtte gå helt ned i ”kjelleren”, før man kan klatre opp igjen.

I den relasjonen som er igjen, er mange preget av følelser som; hat, bitterhet, hevngjerrgighet, ønske om kontroll, ønske om å opprettholde fasade, depresjon og/eller frykt. Dette er følelser som også rammer barna fordi de påvirker, i større eller mindre grad, til irrasjonell adferd og beslutninger. Og selv om det er en ekskjæreste man retter fokuset mot, er det fortsatt den personen som dine barn er mest glad i, utenom deg! Både bostedsforelder og samværsforelder kan han slike tanker og handlinger i større og mindre grad, derfor er det svært viktig å ha fokus på å rydde opp relasjon seg i mellom, og ofte trenger man hjelp til akkurat dette.

Foreldrekjærligheten
Det burde være en selvfølge for alle barn å få lov ha nær tilknytning til begge foreldrene, og ikke minst få lov til å glede seg over tiden de er sammen – og ikke minst få tid sammen.  Hver forelder burde ha som mål at barna skal få vokse opp i ”link:ubetinget kjærlighet”.  Det burde være et mål å få feire de store dagene sammen, i glede.  Et hårete mål for en del av oss, og vi vet det må være to for å si ja, kun en for å si nei – også i konflikter, men likevel viktig med gode tredjeparter (evt. link til familievernkontor?) som har fokus på veien dit.

Kanskje hviler det et ekstra ansvar på bostedsforelderen for å involvere og inkludere samværsforelderen? Og kanskje må begge parter være ærlige med seg selv (eller en uavhengig 3.person) om hva de faktisk frykter? Man må innse at man ikke har kontrollen over hele barnas liv lengre, man må lære å tilgi – og ikke minst man må man lytte til barna og ”se” deres utfordringer og behov i den nye hverdagen.  Alle situasjoner er forskjellig, og som pårørende er det mye man ikke vet – derfor er det viktig å ikke fordømme, men prøve å forstå. I tillegg har man selvsagt et lovverk som man skal forholde seg til og ikke minst støtte seg på.

Bli medlem!
Om du kjenner deg igjen i en bruddsituasjon, der barn er med i bildet, bli medlem hos oss! Her kan du dra veksler på våre erfaringer, og møte andre i samme situasjon. Når hverdagen er vanskelig og man savner barna, føler man at man er ganske alene i verden, men erfaring viser at noen som regel har prøvd en lignende situasjon tidligere; du er ikke alene!  Vi har også knyttet til oss en ”link:jurist”, som kan svare på spørsmål opp mot lovverket

Er du en ungdom eller voksen som har vokst til uten å få ha to trygge hjem, bli gjerne medlem hos oss. Din kompetanse vil bidra til å gjøre oss bedre.

Medlemsfordeler

Engasjer deg i fylkeslaget!
F2F har fylkeslag og fylkeskontakter som jobber med alt fra veiledning til foreldre som har behov for det i en egen sak, til andre pårørende som trenger noen å snakke med. Noen ganger kan det være alfa og omega i en tung situasjon.

Derfor trenger vi deg! Er du en ildsjel som er ferdig med din sak og klar til å hjelpe andre? Eller kanskje er du bare interessert i å hjelpe til barnas beste?

Ønsker du å bidra er du hjertelig velkommen som ressursperson hos oss!

Hvis du ønsker kontakt med personer i F2F i nærheten av deg som bor i Nordland, ta kontakt med oss på e-post post@f2f.no