Takk til alle våre frivillige

5. desember, frivillighetens dag

F2F takker alle som jobber frivillige for at barn skal sikres trygghet i sine to hjem når foreldrene slutter å være kjærester.

En oppfordring til alle våre tillitsvalgte og ressurspersoner er å legge ut en post på sosiale medier med "jeg er frivillig fordi...".

Dette tiltaket i sosiale medier på Frivillighetens dag 5. desember inngår som en del av «kampanjen for fellesskap og økt sosial støtte» som er finansiert av Helse og Omsorgsdepartementet. Tiltaket vil fremme Frivillig.no som rekrutteringsverktøy for nye frivillige og døråpner inn i frivilligheten. Dette er det over 600 organisasjoner som benytter seg av i dag og nettsiden finansieres gjennom midler fra Kulturdepartementet. Se frivillig.no for mer informasjon.