Koppen med skår i

en bok om skillsmisse

Forfatter: Eli Rygg

Klok og sympatisk hjelpebok for familier som er skilt, skal skilles eller kjenner noen som er det.

Tidlig en morgen finner Bendik lappen. Lappen der mamma skriver til pappa at hun vil skilles. Er det min skyld? er det første Bendik tenker.

Vi følger Bendik, storebror Johannes, mamma og pappa gjennom skilsmissen og hele det første året etter. Her er mye å kjenne seg igjen i. De voksne får hjelp til å se hva barna gjennomgår under en skilsmisse. Barna får støtte i en vanskelig tid. Familiene får hjelp til å sette ord på hvordan de har det, og kanskje også noen tips til gode og nye måter å løse tingene på.En varm og sympatisk fortelling og en nyttig og nyansert bruksbok. Forfatteren viser stor klokskap og innsikt, og gir en klar og tydelig støtte til barna i skilsmissesituasjonen.

(Kilde: Bokkilden)

 

Fortsatt Foreldre

Forfattere: Guro Hansen Helskog og Kristin Tafjord Lærum 

Forlag: Modum Bad 

Årlig er det mer enn 20 000 barn som opplever at foreldre skiller lag. Ikke alle greier å håndtere samarbeidsprosessene like godt etter samlivsbruddet, og barna blir ofte skadelidende. Alle parter har sine behov og sin virkelighetsforståelse, og disse er ikke alltid samstemte Boka gir innspill på hva et godt nok foreldresamarbeid kan være. Videre gir den hjelp til å forstå hva som skjer i en konflikt og hva som skal til for at man skal kommunisere bedre. Den gir råd i forhold til å manøvrere videre på veien inn i nye familiekonstellasjoner. Ved å øke bevissthet om disse temaene hos de voksne kan livet bli enklere for barna. Boken er også en viktig kunnskapsbase for alle fagpersoner som i sitt arbeid møter barn og/eller foreldre etter samlivsbrudd. Boken inneholder 30 tekster basert på intervjuer med noen av Norges fremste fagfolk på området familie, samlivsbrudd og foreldreskap: Jesper Juul, Frode Thuen, Lisbeth Brudahl, Kari Moxnes, Odd Arne Tjersland, Grethe Nordhelle, Katrin Koch, Gry Stålsett, Catharina Boland og Ingunn Størksen. Helle Myrvik har skrevet prologen.

(Kilde: Modum Bad)