F2F høstfest på Dolly Dimples

F2F Rogaland inviterer til en pizzakveld på Dolly Dimples, avd. Torget i Stavanger, 13. september.
Vi samles til gode samtaler og for å dele erfaringer kl. 19.30.
Alle betaler selv for det de måtte ønske å spise og drikke.

Hilsen
Styret i F2F Rogaland

v/ camilla.johansson@lyse.net