Vi samles til gode samtaler og for å dele erfaringer kl. 19.30.
Alle betaler selv for det de måtte ønske å spise og drikke.

Hilsen
Styret i F2F Rogaland

v/ camilla.johansson@lyse.net