I 2010 ble pappamagsinet FAR OG BARN lansert. Dette er et spesialmagasin for moderne fedre og skal være en motvekt til alle mammabladene på markedet.

Magasinet FAR OG BARN inneholder nyttige fagartikler, intervjuer med kjente fedre om papparollen, tøffe reportasjer, kultur for far og barn, gadgets, nyhetsstoff, fedres rettigheter og plikter, debatter og ekspertråd.

Alt på pappas premisser!

Magasinet kommer ut fire ganger i året, og årsabonnement koster kr. 295 + porto.

http://www.farogbarn.no/abo