Som et ledd i vårt arbeid med dette har vi tatt initiativ til å etablere et nettverk med NAV og familievernkontoret i Stavanger og Egersund. Den 27. september skal vi ha et nytt møte hvor vi skal jobbe videre med denne saken. Hvis noen medlemmer har synspunkt eller innspill ta kontakt med et styremedlem før den 27. september.