Alle tillitsvalgte er velkommen til samling om NOU 2008:9

Erfaringsutveksling mellom F2F og advokater med erfaring fra barnelovsarbeid. I forbindelse med NOU 2008:9 arrangeres en workshop på Rica VICTORIA Hotell, Rosenkrantzgt. 13 (v/Karl Johan) den 21. august kl. 1400-2000

Ta gjerne kontakt med Sølvi hvis mer informasjon er ønskelig, ring 880 08 845.