All makt til mamma

Ole Christian Torkildsen, F2F medlem bosatt i Tønsberg, har hatt et debattinnlegg i Dagbladet etter at statsråd Inga Marte Thorkildsen foreslo en lovendring i barneloven.

Den nye lovteksten er formulert for å hindre at «den fysiske eller psykiske helsa vert utsett for skade eller fare», og som virkemiddel skal den som innehar den daglige omsorgen kunne nekte den andre part samvær, hvis det foreligger «reell frykt for at barnet lider overlast under samværene». F2F frykter at dette kan åpne for at det blir enklere å kunne terminere samvær. I verste fall kan det bli påstand mot påstand. Debattinnlegget kan du lese her.