F2F Rogaland inviterer til medlemskveld

F2F Rogaland ønsker nye og gamle medlemmer vellkommen til uformell samling.

Sted: Måltidets Hus, IPark
Tidspunkt: Mandag 24. mars, kl. 19-21

F2F Rogaland ønsker nye og gamle medlemmer vellkommen til prat og diskusjon rundt likeverdig foreldreskap.
Kjenner du noen som trenger et fora å lufte ut i, tips dem!

Styret kommer til å informere om hva de jobber med i 2014, ellers blir det en løs drøs rundt bordet.
Alle er velkomne!

Hilsen styret i F2F Rogaland
Trond-Martin, Øystein, Atle, Håvard og Helene