Møtet er på Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgt. 13 (nedenfor Storinget) kl. 1900-2200

Det er fri inngang og møtet er åpent for alle medlemmer som gjerne kan ta med gjester til møtet.

Det er muligheter for spørsmål og innspill.

Kanskje kjenner du noen som ønsker å skape trygge familieforhold for barn med to hjem og kan ha nytte av informasjonen?