Temamøte 26. august kl. 19:00

F2F Oslo Akershus

Velkommen til høstens første foredrag hvor advokat Erik Mørch reflekterer over temaet "Fungerer dagens krisemaksimeringsteknikker også i saker om barn?"

Gjelder det å blåse opp saken for å "skremme" motparten og få denne til å mykne?

Møtet er på Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgt. 13 (nedenfor Storinget) kl. 1900-2200

Det er fri inngang og møtet er åpent for alle medlemmer som gjerne kan ta med gjester til møtet.

Det er muligheter for spørsmål og innspill.

Kanskje kjenner du noen som ønsker å skape trygge familieforhold for barn med to hjem og kan ha nytte av informasjonen?