Dette er bakgrunnen for at F2F OA inviterer medlemmer og andre interesserte til å gi oss sine innspill.

 

Alle innspill vil bli vurdert og noen benyttet ifm presentasjonen vi skal gi på innspillmøtet i mai. Skal dine meninger bli vurdert må du sende oss innspill innen 30.4 til e-post: oslo-akershus@f2f.no

Barnelovutvalget skal fremlegge sin utredning høsten 2020.