F2F Oslo Akershus

ønsker dine meninger om barneloven

Du har anledning til å komme med dine meninger nå

Regjeringen og Barne-/Familiedepartementet har nedsatt Barnelovsutvalget som inviterer oss til å gi innspill;  ".........Utvalget ønsker å få innspill fra frivillige organisasjoner som arbeider med problemstillinger som sorterer under utvalgets mandat og barnelovens tematikk...."

Dette er bakgrunnen for at F2F OA inviterer medlemmer og andre interesserte til å gi oss sine innspill.

 

Alle innspill vil bli vurdert og noen benyttet ifm presentasjonen vi skal gi på innspillmøtet i mai. Skal dine meninger bli vurdert må du sende oss innspill innen 30.4 til e-post: oslo-akershus@f2f.no

Barnelovutvalget skal fremlegge sin utredning høsten 2020.