PAS - Foreldrefremmedgjøring/fiendlighet

Kunnskap er makt

Hei
Nedenfor følger link om PAS (Parental Alienation Syndrome)
https://no.wikipedia.org/wiki/Foreldrefiendtlighetssyndrom

Samt en link til Frode Thuens foredrag om PAS:
https://www.facebook.com/familiekanalennorge/videos/675306282856781/


mvh
Ann Cathrin