Svar fra Foreningen 2 Foreldre:

04.12.18 hadde både Bergens Tidende (BT) og Dagsavisen (Da) artikler som diskuterer fødselspermisjonsordningen. I BT var det viktigste argumentet «Likestillings­ideologien gjennomsyrer uttal­elsene…  Den statlige inngripen i familiers liv, uten faglig hold, er skremmende». I Da var fokus på «Nå tar arbeidsgivere kontakt med bedriftsrådgivere for å få råd om hvordan de kan omgå dette.»

Foreningen 2 Foreldre (F2F) er opptatt av at begge foreldrenes permisjon er viktig for barnets utvikling og tidlige tilknytning til begge foreldre, noe familien profitterer på, både på kort og lang sikt.

F2F er opptatt av likestilling på familieområdet, også når foreldrene lever sammen.  Sam­funnet har forventninger og krav til at begge foreldre stiller opp i familien. De som hevder at far ikke stiller opp for familien er ikke sjelden de samme som mener at barnet er mors domene. Vi synes slike synspunkter er inkonsekvente.

Ved et eventuelt samlivsbrudd brukes ikke sjelden argumentet for å ikke la barnet få omsorg fra begge foreldrene at far «ikke stilte opp» i barnets første leveår. Dessverre viser det seg at mange fortsatt ser på far primært som en økonomisk forsørger og mindre som en omsorgsperson. Derfor har staten funnet det nødvendig å regulere foreldrenes uttak av foreldrepermisjonen. F2F støtter dette da vi ser at det er viktig for barnet å ha to likeverdige foreldre som begge er barnets hverdagsressurser.

Å ikke la begge foreldre få gi omsorg og bli kjent med barnet det første leveåret fratar barnet viktig kontakt og tilhørighet. Følgelig er det rimelig at F2F, som har arbeidet med familiepolitiske spørsmål siden 1985, ber de krefter som ønsker å redusere den samlede foreldrekontakten om å besinne seg.

Dersom foreldrene deler fødselspermisjonen likeverdig mellom seg vil arbeidsgivere bygge større forståelse for at barn også i de første årene av sine liv trenger begge foreldrene, og at foreldrene deler på de oppgaver som barneomsorg medfører. I praksis vil det da bli like «risikofylt» for arbeidsgiver å ansette en ung mann som en ung kvinne. Dette vil bidra til at kvinner lettere kan realisere sin karriere.

All forskning viser at tid (kvantitet) er viktigere enn såkalt kvalitetstid med barnet. Vi ønsker å bidra til å bygge barn som er trygge, og godt kjent med begge sine foreldre, allerede fra fødsel av. En størst mulig likedeling av permisjonstiden mener vi er en av byggestenene for et godt familieliv.

John Michal Sørensen, leder F2F
Ann Cathrin Rebnord, leder F2F Hordaland

Les artikkelen online her