Per Øyvind Valland er seksjonssjef ved Namsfogdkontoret i Bergen. Han er tidligere juridiske rådgiver ved Fana Sparebank og har mange års erfaring med økonomisk rådgivning. Han vil holde et foredrag med fokus på; 
 

Juridiske tema 

- Økonomiske utfordringer ved samlivsbrudd 

- Skifte - ektefeller - samboere 

- Nyetablering - mine/dine/våre 

- Foreldreansvar 

- Vergemål - barnas penger - disposisjonsretter på konto 

- Arv og gaver 
 

Seminaret er gratis og åpent for alle. Grunnet plassbegrensninger og enkel servering ønsker vi påmelding senest onsdag 24. send e-post til hordaland-info@f2f.no eller til Warren på 986 79 704.