F2F Hordaland arrangerer uformelle treff "Fast møte i Kaigaten"
Vi har en uformell tone og det er mulig å treffe styremedlemmer og å stille spørsmål.
Om du har lyst til å komme er det fint om du gir beskjed, men stikk gjerne innom uanmeldt også. 
Hjertelig velkommen!
 
F2F Hordaland vil rette en helt spesiell takk til de som har vært medlem i F2F over tid; Takk for at du fortsatt er medlem!
F2F fortsetter å gi støtte til enkeltpersoner som trenger råd og veiledning til å finne nye spor. Dette kommer barna deres til gode.
I tillegg er vi aktive i andre fora og påvirker f.eks kommuner. På nasjonalt plan påvirker vi media og politiske miljøer. For å klare dette er det viktig å være en organisasjon og det kan vi ikke være uten at vi har medlemmer.
Derfor: En spesiell takk til deg som er seniormedlem!