FMK Oktober på Batteriet

2. oktober i Kong Oscars gt. 62

Hei - vi må dessverre flytte FMK møtet 2. oktober til Batteriet grunnet situasjonen på Rådhuset.

Hjertelig velkommen til Batteriet i Kong Oscarsgt. 62. Hos oss kan du søke råd, støtte og ha samspill med andre som har erfaringer fra endrete familiestukturer med de utfordringene som kan være knyttet til det. Her kan du lufte dine tanker, bekymringer og ideer i en uformell prat sammen med medlemmer/styremedlemmer fra kl 19:00 - 21:00.

Vi håper å se deg i Kong Oscarsgt 62
http://www.batteriet.no/bergen/