FMK - Faste møtet i Kaigaten med faglig påfyll

tirsdag 4. juni får vi presentert forskning på "felles omsorgsløsninger".

Ved treffet den 4. juni blir det presentert resultater av en ny analyse av dataene fra SSBs bostedsundersøkelse fra 2012 som viser at langt flere enn tidligere antatt velger likeverdig foreldreskap, som presentert i en artikkel i Aftenposten 13. mars 2019. Forfatterne har sett på demografisk utvikling mht valg av bostedsløsninger fra Barneloven kom og frem til i dag. Hva velger foreldrene? Hvordan avgjøres dette, og hva burde dette bety for ny lovgivning?