Årsmøte F2F Øst 12. april kl. 1900

Digitalt møte på Teams

Medlemmene i F2F Øst innkalles til årsmøte 2021 Digitalt møte på Teams - 
Mandag 12. april kl. 19:00-20:00, se link nedenfor.

Klikk for saksdokumenter 

kalender-II
Årsmøte F2F Øst 12.4 (19)

DAGSORDEN

1.            Velkommen

2.            Valg av møtedirigent

3.            Valg av 2 referenter og 2 møtevitner

4.            Vedta dagsorden

5.            Behandle styrets årsberetning for 2020

6.            Behandle revidert regnskap for 2020

7.            Behandle innkomne forslag

8.            Drøfte handlingsplan for kommende periode

9.            Behandle budsjett for kommende periode

10.          Valg av leder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

11.          Valg av revisor

12.          Valg av valgkomite

 

Forslag til årsmøtesaker skal være skriftlig meddelt styret senest 2 uker før møtet. 

Alle kandidater til tillitsverv og stemmerett må ha fulle medlemsrettigheter i F2F.

Viser til F2Fs vedtekter som finnes på våre hjemmesider.

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til digitalt årsmøtet. Link til møtet 

Oslo, 18. mars 2021

 

Med vennlig hilsen

Foreningen 2 Foreldre Øst

Erik Mørch

Fylkeslagsleder