Likeverdig foreldreskap øker mest

påpeker nytt hovedstyre i Foreningen 2 Foreldre

Foreningen 2 Foreldre avholdt landsmøte og markerte samtidig F2Fs 30-årsjubileum helgen 25.-26. april. - Vi ser at F2Fs tankegods er godt forankret i befolkningen, siden mer enn 25% av dem som bryter sine samliv velger likeverdige løsninger for barna sine når mor og far slutter å være kjærester, sier leder i F2F Rune Harald Rækken. - Foreldrene går foran og lovverket henger etter. Barnelovens hovedregel er fortsatt er basert på en forgangen tankegang hvor foreldrene tilordnes ulikeverdige foreldreroller etter samlivsbrudd, selv om de har vært likeverdige i samliv. Dette skaper høye konflikter og uheldig posisjonering mellom foreldrene i bruddsituasjonen, noe som er svært uheldig for fremtidig foreldresamarbeid, og det er svært uheldig for barna.


Protokoll fra landsmøtet 2015

- F2F kommer til å være enda tydeligere på at F2Fs viktigste mål er å jobbe for en ny og forbedret barnelov hvor likeverdig foreldreskap er lovens utgangspunkt, sier Rækken. - Likeverdig foreldreskap, eller delt bosted som er barnelovens terminologi, betyr at foreldrene deler på ansvar, rettigheter og plikter for barna sine og tar større avgjørelser om barna i fellesskap, akkurat som de gjorde i samlivet. Ved likeverdig foreldreskap kan tiden barnet tilbringer med hver av foreldrene typisk variere innenfor tidsfordelingen 30/70 til 50/50, tilpasset den enkelte reorganiserte families ønsker og behov.

- Vi fortsetter også med å hjelpe medlemmene til å finne best mulig løsninger for sine barn under nåværende barnelov, slik at barna kan beholde begge foreldre som hverdagsressurser selv om mor og far ikke er kjærester lenger. Dersom likeverd er utgangspunktet og den som påberoper seg en særrettighet som skjevdelt omsorg faktisk er, er vi overbevist om at antall saker etter barneloven i rettsapparatet vil gå dramatisk ned, samtidig som det generelle konfliktnivået vil avta, sier Rækken.

F2Fs nye hovedstyre består av:
Leder: Rune Harald Rækken, Oslo og Akershus
Nestleder og organisatorisk leder: Sølvi Leander, Oslo og Akershus
Kasserer: John Michal Sørensen, Hordaland
Styremedlem: Warren Eversley, Hordaland
Styremedlem: Helene Gram, Rogaland
Styremedlem: Hans Tau Hatlestad, Hordaland
Styremedlem: Ketil Petersen, Trøndelag
1. vara: Hans Christian Flaathen, Oslo og Akershus
2. vara: Anders Gjerland, Sogn og Fjordane
3. vara: Normund Elvegård, Buskerud

Hovedstyre2015-17.jpg

Foto: F2F.
Fra venstre bak: Normund, Hans, Sølvi, Ketil og Rune
Fra venstre foran: Warren, John Michal og Hans Chr.
ikke til stede: Helene og Anders.

 

For nærmere opplysninger;
- leder F2F Rune Harald Rækken, tlf 90523845
- pressekontakt F2F Erik Mørch, tlf 90054534