De fleste samlivsbrudd inngås ved felles samtykke. Likevel mister mange barn kontakten med en av foreldrene sine etter separasjon.

I svært konfliktfylte separasjoner kan en forelder oppmuntre barnet til urettmessig å avvise den andre forelderen som blir fremmedgjort og mister helt eller delvis kontakten med barnet. Det er ofte vanskelig å forstå hva som skjer tidlig i slike situasjoner, men flere strategier for slik foreldrefremmedgjøring er identifisert gjennom forskning.

Foreldrefremmedgjøring (Parental alienation) ble først beskrevet på 1990-tallet, men de senere årene har det kommet bredere forskning på temaet. Problemstillingene belyses også i Norge av Eivind Meland og Frode Thuen. Verdens helseorganisasjon (WHO) har tatt noen av disse begrepene inn i definisjonene for psykiske lidelser kategorisert som tilstander som kan være fokus for klinisk oppmerksomhet.

Foreldrefremmedgjøring eller-fiendtlighet anerkjennes ikke som omsorgssvikt av norske barnesakkyndige spesialister, i barnevernstjenesten og i rettspleien.

 

Hva kan du gjøre i en slik situasjon?

Om du har opplevd slik type avvisning, eller kjenner noen som har det, kan dette seminaret være nyttig.

Det blir som vanlig muligheter for spørsmål og innspill og kjenner du noen som vil kunne ha nytte av informasjonen og ønsker å skape trygge familieforhold for barn med to hjem, så inviter gjerne med gjester!

 

Påmelding

Send gjerne din påmelding til post@f2f.no  eller ring 480 54 089 hvis du lurer på noe.

Fri inngang.

 

Møtet er åpent for alle og medlemmer må gjerne ta med gjester til møtet.

Vi ser frem til å se dere igjen!

Foreningen 2 Foreldre Øst