Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Pressemeldinger

Hovedstyre2015-17

Likeverdig foreldreskap øker mest

Foreningen 2 Foreldre avholdt landsmøte og markerte samtidig F2Fs 30-årsjubileum helgen 25.-26. april. - Vi ser at F2Fs tankegods er godt forankret i befolkningen, siden mer enn 25% av dem som bryter sine samliv velger likeverdige løsninger for barna...
Les mer...
Far og barn

NRK-serie Verdens beste pappa

F2F har mottatt en henvendelse fra NRK som planlegger en serie "Verdens beste pappa" og vi ber dere som ønsker å bidra til å belyse eller gi innspill
Les mer...
Advokat Vidar Borgersen i Drammen forteller om voksne som fremsetter falske anklager om overgrep i kampen om foreldrerett over barna.

Beskylder ekspartnere for overgrep

Advokater opplever at mange mødre beskylder sine ekspartnere for seksuelt misbruk av barna for å sikre seg foreldreretten i barnefordelingssaker. Flere advokatfirmaer NRK har snakket med bekrefter at vanskelige barnefordelingssaker er så tilspisset a...
Les mer...
Barneombudet_logo_200x148

Barneombudet avventende til familiedomstol

Barneombudet Anne Lindboe har i utgangspunktet ikke gjort seg opp noen mening om hva som er best, men er sikker på at dagens behandling i domssystemet for barn er ikke godt nok (Aftenposten 11.3.13). Se mer her - Følg diskusjonen i vår gruppe Forenin...
Les mer...
bruddet nærmer seg_400x267

Snakke med barn om ny partner

Hvordan presentere ny partner for barna etter samlivsbruddet Det er spørsmålet VG stiller denne gangen og vi håper du vil bidra til å belyse denne viktige saken. Ta kontakt med journalist Heidi Erikssen direkte.
Les mer...
Aviser

Pressemelding - Thorkildsens endringsforslag

Thorkildsens barnelovforslag svekker barns rettssikkerhet I ytterste konsekvens kan en forelder med barneloven i hånd sette  til side samværsdommer avsagt i Høyesterett, ved å påberope seg "reell frykt" for hva den andre forelderen kan gjøre mot bar...
Les mer...
Far og barn

Hva med barna når de trenger far som mest?

Regjeringa foreslår rett til fedrekvote for fedre med opptent rett der mor har ein stillingsdel lågare enn 50 prosent. Endringa inneber at far får rett til fedrekvote i alle familiar der begge foreldra har opptent rett til foreldrepengar. 1 500 fleir...
Les mer...
Raymond_Josefse_Demokraten 180809

En umenneskelig barnelov

Uten et eneste forvarsel flyttet eks-kona og ungene på tre og fem år til Trondheim. Tilbake på Rolvsøy sitter en fortvilt far som er mer oppgitt over politikerne og "systemet" enn av barnemoras lite hensynsfulle handling. -Politikernes valgløfter om...
Les mer...
Barn i regnvær

I oppdragelsens navn

Vi ser det så altfor ofte: Det er viktigere at foreldre får beholde barna, enn at barna har det bra. Det offentlige har et særlig ansvar. Mange personer i offentlige etater som arbeider med barn, ser resultatene av mishandling og overgrep. De kan me...
Les mer...
Sølvi Leander

Barna blir taperne

Administrasjonssjef Sølvi Leander i Foreningen 2 Foreldre synes det er prisverdig at Raymond Josefsen forteller omverdenen om sine opplevelser av dagens barnelov. -Rundt om i landet finnes det naturligvis hundrevis av tilsvarende eksempler på fedre ...