Barna blir taperne

Administrasjonssjef Sølvi Leander i Foreningen 2 Foreldre synes det er prisverdig at Raymond Josefsen forteller omverdenen om sine opplevelser av dagens barnelov.

-Rundt om i landet finnes det naturligvis hundrevis av tilsvarende eksempler på fedre og mødre som har svært lang avstand til barna sine. De langt fleste er som kjent fedre. Mange av disse stanger hodet i veggen og blir ofte alene med sine problemer. Les mer i Demokraten 18.8.09