Beskylder ekspartnere for overgrep

Advokater opplever at mange mødre beskylder sine ekspartnere for seksuelt misbruk av barna for å sikre seg foreldreretten i barnefordelingssaker. Flere advokatfirmaer NRK har snakket med bekrefter at vanskelige barnefordelingssaker er så tilspisset at enkelte av mødrene går til dramatiske skritt for å sikre seg foreldreretten.

Det er mye vondt i slike saker, sier advokat.

Mødre beskylder barnefaren for seksuelle overgrep i kampen om barna ved samlivsbrudd. Les mer på nrk.no