Temamøte F2F OA 8. mai kl. 1900

Saker om barn....

F2F Oslo Akershus inviterer til temakvelder på Scandic Victoria Hotel (Rosenkrantzgt. 13, nedenfor Stortinget)
Foredragsholder er advokat Erik Mørch og temaet er "Saker om barn og sunne kjæresteforhold, dette må du vite!"       

Det er mange spørsmål som melder seg i familien og dette er noe av det Erik Mørch vil reflektere over sammen med oss:

 

 • Er det lurt å fortelle kjæresten din alt?
 • Er det lov å lyve i retten i saker om barn? Er det mange som gjør det og får det samme konsekvenser uavhengig av hvem som blir tatt i å lyve i retten?
 • Vet du hvorfor dere egentlig må kommunisere i et sunt forhold?
 • Mange parerer alle negative tanker med at mange har det verre. Er det oppdragelsen som gjør at disse ikke klarer å håndtere egne følelser?
 • Er den enes underkastelse viktig i et forhold, er det bra hvis en underkaster seg den andre?
 • Det er ikke tilfeldig at du ikke bor sammen med barnas mor eller far, vet du hvorfor?
 • Er mennesker egentlig ganske primitive eller overgår vi det meste?
 • Er det lov å manipulere barn for å få de mer lojale?
 • Er det bare onde mennesker som gjør slikt?
 • Det har kommet en viktig dom fra Agder lagmannsrett, kjenner du den?
 • Hva betyr dommen for deg?
 • Det har kommet signaler fra den nye barne-/og likestillingsministeren, kjenner du til det, og vil disse signalene eventuelt endre ditt forhold til barna dine og den andre forelderen?
 • Hvem kan du stole på?  Er fagfolk til å stole på?
 • Er advokater til å stole på?
 • Liker alle fagfolk og advokater klientene sine?
 • Gjør det noe om de ikke liker klienten sin?
 • Er det lurt å bruke advokater av motsatt kjønn? Som må bo i samme by som deg? Er det greit at fagfolk og advokater i en sak er venner privat?
 • Er det lov å late som man er en venn når man ikke er det, og det kun gjøres for å finne ut hvem du er, eller for å loppe deg for mest mulig penger? At målet helliger midler?
 • Finnes det enkle måter å forstå andre på hvis du bare vet nok om historien deres?
 • Har samfunnet blitt mer «spisse albuer» og fokusert på «egne behov»?
 • Er felleskapet like viktig som tidligere, eller har det aldri stått sterkere enn i dag?
 • Kjenner du deg truffet av noe av dette eller gjelder det ikke deg, men du ser det gjelder mange andre?
 • Har respekt, verdighet og empati gått ut på dato eller er dette noe vi alltid vil kjempe for?
 • Er man mer verdt hvis en har mer ting og penger?
 • Hva tenker barna om hva som betyr mest, tror du?
 • Hvorfor er det så vanskelig for mange å oppsøke hjelp når de trenger det?
 • Er det lurt å oppsøke hjelp når du står midt i en sak om barn? Mener du det er lurt men koster for mye?

 

Etter foredraget vil det være anledning til å stille spørsmål i plenum.

Kjenner du noen som vil ha nytte av informasjon om samlivsbrudd, så inviter dem gjerne med deg!

Sendt mail til Sølvi på soel-le@online.no  eller ring 480 54 089 hvis det er noe du lurer på.

Innmelding i F2F, klikk inn på www.f2f.no

Velkommen