88008845, post@f2f.no

Forside bilde 3_Storm

Hjelp oss og hjelpe, bli medlem

Vi skaper trygge familieforhold for barn med 2 hjem

Forside bilde 2

Veien videre....

Vi skaper trygge familieforhold for barn med 2 hjem...

Julen08

F2F på reklamefrie dager i julen

På helligdager er det forbud mot å sende kommersiell reklame i radio og TV som sender fra Norge, og disse "reklamefrie dagene" tilbys organisasjoner s...
S Horne ny BLD sjef

Statsråden ber om innspill til familiepolitikken

Solveig Horne inviterer til åpent seminar

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har startet arbeidet med en ny stortingsmelding om familiepolitikk som skal legges frem våren 2016...
S Horne ny BLD sjef

Vil løfte barnas situasjon

25 prosent har to hjem

Ett av fire skilsmissebarn i Norge lever fordelt på to hjem. Nå vil barneminister Solveig Horne (Frp) sørge for at samfunnet tilpasses den moderne fam...
Våre partnere