88008845, post@f2f.no

Forside bilde 3_Storm

Hjelp oss og hjelpe, bli medlem

Vi skaper trygge familieforhold for barn med 2 hjem

Forside bilde 2

Veien videre....

Vi skaper trygge familieforhold for barn med 2 hjem...

HjemWebI

Nytt medlemsblad

les det her på nett i PDF format

Les Medlemsblad nr3 2014 her:
S Horne ny BLD sjef

Statsråden ber om innspill til familiepolitikken

Solveig Horne inviterer til åpent seminar

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har startet arbeidet med en ny stortingsmelding om familiepolitikk som skal legges frem våren 2016...
barn på stranden

"Til barnets beste"

Det mest misbrukte uttrykket vi voksne benytter?

Selv når vi ikke kan utstå vedkommende som partner lengre, så vil vedkommende alltid være forelderen til vårt felles barn....
Våre partnere