Forrige slide
Neste slide
Cover-3c-duo

Likeverdig foreldre skaper trygge barn i dag, fremtidens trygge voksne

Hjelp oss og hjelpe, bli medlem. Send SMS "pay F2F" til 09316 eller gå til "bli medlem"

demobilde-2

To hjem - ett nærmiljø

Vi skaper trygge familieforhold for barn med 2 hjem...

bruddet nærmer seg_400x267

Temamøte F2F OA 1.11 kl.19:00

Foredragsholder er advokat Erik Mørch som blant annet relekterer over spørsmålene: Saboterer du din egen sak om dine egne barn? -  Greier du å se det dersom du gjør det, eller må du ha hjelp av andre til å se det? - Vil du egentlig ha slik hjelp eller vet du som mange best selv? ...
Solveig Horne /  Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Foto: Ilja C. Hendel

Barnelov Prop med forslag til endringer

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) foreslår endringer i barneloven for å bidra til å likestille foreldrene som omsorgspersoner til barnas beste. Regjeringen fremmer nå en egen lovproposisjon for Stortinget om likestilt foreldreskap. Målet er å styrke barns samvær...
logo

En utdatert barnelov som skaper uttalige foreldretvister

En utdatert barnelov som skaper uttalige foreldretvister   Er en slik barnelov til barnets beste? Er det på tide å gjøre noe med dette?   9 av 10 spurte mener at foreldrenes likeverdige rolle overfor barna bør bestå, også etter et samlivsbrudd. Norsk barnelov er i hel...

Bli medlem enkelt

 - send SMS "Pay F2F" til 09316