Forrige slide
Neste slide
Cover-3c-duo

Likeverdig foreldre skaper trygge barn i dag, fremtidens trygge voksne

Hjelp oss og hjelpe, bli medlem. Send SMS "pay F2F" til 09316 eller gå til "bli medlem"

demobilde-2

To hjem - ett nærmiljø

Vi skaper trygge familieforhold for barn med 2 hjem...

Spør Juristen - tilbud til medlemmer

Nå er tjenesten "spør juristen" operativt. Flere spørsmål og svar ligger på medlemsidene - og flere kommer. Om det er noe du lurer på - og ikke finner svar i det som ligger der allerede - kontakt veiledningstjenesten på 88008845 eller send henvendelse til "spør juristen" på...
fly2

Høring - stans av utbetalinger ...

Høring - forslag til endring i loven om stans av utbetalinger etter barnebortføring Høringsfristen er 1. mars 2018. Kort fra departementet: Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i § 8 i lov 6. juni 2014 nr. 19 om stans i utbetalinga a...
Mor og Far

Møteplan F2F Oslo Akershus 2018

Temaer kunngjøres på denne siden fortløpende, se nedenfor. Stedet for møtene er Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgt. 13 (nedenfor Stortinget) og møtestart kl. 19:00. Vi ser frem til å ønske medlemmer og gjester velkommen til flere spennende og viktige temaer.

Bli medlem enkelt

 - send SMS "Pay F2F" til 09316