88008845, post@f2f.no

Forside bilde 3_Storm

Hjelp oss og hjelpe, bli medlem

Vi skaper trygge familieforhold for barn med 2 hjem

Forside bilde 2

Veien videre....

Vi skaper trygge familieforhold for barn med to hjem...

Far og barn

Fleksibilitet ødelegger fedrekvoten

Dagens fedrekvoteordning er så fleksibel at det går utover kontakten mellom far og barn og likestillingen mellom far og mor, ifølge ny forskning hos i...
Barn og konflik_BT foto

Skaper unødvendige konflikter

Lovverket som fremtvinger interessekonflikter

Mange foreldre strekker seg langt for å gi den andre både god økonomi og medinnflytelse. Andelen med felles omsorgsløsninger utgjør et betydelig flert...
F_to_F_logo

Innkalling til årsmøte 2014 i F2F Hordaland

Velkommen til årsmøte i Foreningen 2 Foreldre Hordaland, mandag 15 april 2014 kl 18:30 - 21:00.   Vi holder årsmøtet i lokalene til Batteriet Ve...
Våre partnere