Familie

Om F2F

Hvordan jobber vi?

Vår virksomhet er tredelt 

Pådrivere: vi ønsker en ny og bedre barnelov. Som pådriver og kompetanseorganisasjon er vi høringsinstans ved utforming av relevant lovverk, vi deltar i ulike brukerutvalg og fora, vi arrangerer konferanser, seminarer og politikermøter, deltar i aktuelle forskningsprosjekter, påklager saker til bl.a. likestillingsombud og FNs komité for overvåkning av barns rettigheter, og mye mer. Vi tror det er viktigere å forebygge enn å reparere konsekvensene av at lovverket i tilstrekkelig grad ikke beskytter barns omsorg i to hjem når foreldrene ikke lenger er kjærester.

Rådgivende virksomhet: vi driver rådgiving og veiledning av foreldre, besteforeldre, steforeldre i praktiske, økonomiske, juridiske eller personlige spørsmål. Vi bistår også ansatte i privat/offentlig virksomhet som i sitt daglige virke møter problemstillinger rundt samlivsbrudd.

Kompetansehevende tiltak: vi driver kursing/kompetansehevende tiltak. Kursene rettes mot både privat og offentlig virksomhet, og gjør arbeidsgivere, skole- og helsepersonell osv i stand til å drive hjelp til selvhjelp for å redusere sykefravær og andre skadevirkninger av samlivsbrudd, både hos barn og hos foreldre/familie.

 

 

Les mer...
Morgendagens samfunnsstøtte

F2F - hvem er vi?

F2F er en foreldre-barn organisasjon

som ble etablert i 1985. Foreningen drives på frivillig basis, og omfatter omlag 1000 medlemmer tilknyttet en rekke fylkeslag over hele landet.

 

Vår visjon. F2F skal skape trygge familieforhold for barn med to hjem. Så enkelt, og så vanskelig. Trygge familieforhold for disse barna krever:

 • Felles omsorg/likeverdig foreldreskap som hovedprinsipp i barneloven
 • Automatisk felles foreldreansvar for alle foreldre, uansett samlivsstatus
 • En trygde- og stønadsordning som belønner samarbeidende foreldre
 • Rettslig, reell beskyttelse av barnets forhold til begge dets biologiske foreldre:
  • beskyttelse av samværsretten
  • sikring av kontakt mellom barn og foreldre umiddelbart etter samlivsbrudd
  • biologiske foreldre forespørres først ift å overta omsorg for barn der hovedomsorgshaver ikke er i stand til dette.
  • offentlig informasjonsplikt til begge biologiske foreldre om forhold som vedrører barnets ve og vel.
Les mer...
logo

Våre vedtekter!

Siste utgave av våre vedtekter finner du her 

Les mer...