Solveig Horne /  Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Foto: Ilja C. Hendel

Barnets beste, likeverdig foreldreskap

Ny barnelov på høring

F2F mener at Barneloven 2.0 som nå er under utforming er en unik mulighet til å sørge for at Norge får et fullstendig kjønnsnøytralt lovverk, slik at ingen norsk lovtekst lenger foreskriver forskjellbehandling av mennesker grunnet kjønn. Likeverd er en overordnet norm i det norske samfunnet og bør også være det innen barnelovområdet.

Se F2Fs høringssvar til BLD her

2015-10-04 Les mer...
Barn og konflik_BT foto

Hvor er domstolene på vei i saker om barn?

Velkommen til spennende foredrag 8. september

Foredragsholderen, advokat Erik Mørch, har erfaring fra familiesaker og arbeid for retten i barnevern-/familiesaker og har følgende overskrift på sitt foredrag: Gjeninnføring av domstolenes knefall for mors beste?

Vi treffes på Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgt. 13 (nedenfor Stortinget) tirsdag 8. september kl.19:00-22:00

2015-09-05 Les mer...
logo

F2F skal delta i samtale i regi av Filosofisk poliklinikk

Møte på Litteraturhuset i Bergen 2.9.15 kl 19:00

Konflikter i nære relasjoner – krig, underkastelse eller dialog?

2015-08-30 Les mer...
logo

Ny fylkeskontakt

F2F Hedmark og Oppland

Hovedstyret har gleden av å opplyse at Thomas Lønn er ny fylkeskontakt for F2F Hedmark og Oppland. Dette gjør reetablering og lokal representasjon igjen mulig, og har du spørsmål eller har behov for råd og veiledning, finnes kontaktinformasjon til høyre.

Vi ønsker Thomas velkommen!

2015-08-14 Les mer...
E-post

Informasjon om temaene kommer, så følg med...

Temamøter F2F Oslo Akershus høsten 2015

F2F Oslo Akershus ser frem til igjen kunne ønske velkommen til nye temamøter

Hold av følgende datoer (1900-2100) utover høsten: 8. september - 13. oktober - 10. november - 8. desember

Vi treffes som tidligere på Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (nedenfor Stortinget)

2015-08-07 Les mer...
Rune Raekken 002 (2144 x 1424) (100x66)

En god sommer ønskes dere alle

Sommerhilsen

F2F ønsker alle medlemmer og kontakter en riktig fin sommer og minner om at veiledningstelefonen (880 08 845) være tilgjengelig for alle med behov for en samtalepartner.
Vi vil også rette en stor takk til alle tillitsvalgte og ressurspersoner over hele landet, for den viktige jobben dere har gjort så langt i år. Foreningen er i likehet med annen frivillig aktivitet helt avhengig av deres innsats, som krever mye av dere alle. En riktig god sommer ønskes dere alle!

2015-06-29 Les mer...