88008845, post@f2f.no

Barn og skilsmisse

Foreldrefiendtliggjøring/ PAS - Parental alienation syndrome

Velkommen til temamøte F2F Oslo Akershus 16. desember kl. 19;00

Velkommen til årets siste temamøte hos F2F Oslo og Akershus over et spennende tema

2014-11-26 Les mer...
Julen08

F2F på reklamefrie dager i julen

På helligdager er det forbud mot å sende kommersiell reklame i radio og TV som sender fra Norge, og disse "reklamefrie dagene" tilbys organisasjoner som søker plass på 1. juledag, langfredag, 1. påskedag og 1. pinsedag. Tradisjonen tro har F2F søkt om plass for film og radiospot som informerer om vår virksomhet.

I julen 2014 blir vi å se i TV2, TV2 Zebra, TV2 Bliss, TV2 Nyhetskanalen og TV2 Sportskanalen, samt blir vi å høre i flere lokalradioer i landet.

Se video
Se video
Hør radiospot

2014-12-14 Les mer...
Solveig Horne /  Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Foto: Ilja C. Hendel

Barnas minister, Solveig Horne, ser på lovverket

Det er nedsatt et lovutvalg som skal se på hvordan barnevernloven kan forenkles. I følge departementets egne nettsider er dagens regelverk usammenhengende og lite oversiktlig. I tillegg er det behov for å gjøre loven mer tidsriktig. Målet med gjennomgangen av barneloven er å bedre rettsikkerheten for barna og skape et mer forståelig lovverk. Se mer info

2014-11-28 Les mer...
HjemWebI

les det her på nett i PDF format

Nytt medlemsblad

Snart kommer medlemsblad nr 4 2014...

I mellomtiden kan du lese Medlemsblad nr3 2014 her:

2014-11-16 Les mer...
Sølvi_i_VaartLand

Vårt Land Samfunn 08.11.2014

Mamma og pappa like viktig

2014-11-08 Les mer...
S Horne ny BLD sjef

Solveig Horne inviterer til åpent seminar

Statsråden ber om innspill til familiepolitikken

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har startet arbeidet med en ny stortingsmelding om familiepolitikk som skal legges frem våren 2016. I den forbindelse inviterer vi til et åpent innspillseminar for frivillige organisasjoner tirsdag 11. november kl. 13.00 – 15.30. Se Regjeringen.no

2014-11-05 Les mer...
Våre partnere