logo

Pressemelding fra Foreningen 2 Foreldre

– Økonomiske hensyn truer barnets beste

– Økonomiske hensyn truer barnets beste

Foreningen 2 foreldre (F2F) opplever stadig oftere at foreldrenes økonomiske motiver kommer i veien for at barn med to hjem får mest mulig kontakt med begge foreldrene. Dette til tross for at all forskning viser at barna trenger begge foreldrene.

2017-10-16 Les mer...
Norsk krone

F2F Høringssvar

Høring - NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene

Høringsfrist: 30.09.17 (id2548685)
Høring - NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene

Kort fra departementet:
Barne- og likestillingsdepartementet sender på høring NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene.

 

Barnefamilieutvalget ble oppnevnt 19. juni 2015 og overleverte sin innstilling til barne- og likestillingsministeren 6. mars 2017. Utvalget har beskrevet det offentlige tjenestetilbudet og overføringsordningene til familier med barn under 18 år, og foreslår en rekke endringer i ordningene. I utredningen vurderer barnefamilieutvalget tjenestetilbudet og overføringsordningene til familier med barn under 18 år.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nou-20176-offentlig-stotte-til-barnefamiliene/id2548685/

 

2017-10-05 Les mer...
familie_bro_bla_himmel_host_mor_far_barn

En gjennomgang av F2Fs arbeid siden stiftelsen i 1985

Hva har F2F bidratt med siden 1985

Det er mange som er opptatt av vårt arbeid. I siste utgave av vårt medlemsblad ble det lagt fram en gjennomgang av norsk barnelovgivning og F2Fs arbeid for å gi barn med to hjem trygge oppvekstvilkår.

Vi håper artikkelen vil gi inspirasjon til å støtte vårt arbeid slik at alle barn kan få omsorg fra begge sine foreldre i to likeverdige hjem.

F2F gjennom 30 år.pdf

2017-09-12 Les mer...
Hederspris 2017 Grethe Nordhelle_Solveig Horne

F2F Hederspris 2017 til Grethe Nordhelle - Gratulerer

F2F Hederspris 2017 er tildelt advokat og psykolog Grethe Nordhelle for hennes fremragende arbeid innen familieområdet og sitt fokus på mekling mellom foreldre samt det å forstå og håndtere manipulasjon og høykonfliktsaker på en konstruktiv måte. Hun arbeider for å finne gode løsninger for barn når foreldrene slutter å være kjærester.
Hun er ganske ensom blant psykologene som innser at manipulasjon og "psykopati" kan være et problem i saker om barn da de ”politisk korrekte” ikke har tilstrekkelig kunnskap om problemstillingen. Barne- og likestillingsminister Solveig Horne overrekte prisen på vegne av Foreningen 2 Foreldre. 
Se begrunnelsen - Klikk her for å se opptak fra utdelingen på YouTube

2017-08-18 Les mer...
Rune Harald Rækken_400x532

Velkommen til temamøte F2F Oslo Akershus 5. september

Tirsdag 5. september kl.19.00 på Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgt. 13 (nedenfor Stortinget)
Temaet for høstens første møte er Delt omsorg og foredragsholder er F2F seniorrådgiver Rune H. Rækken.

Presentasjonen fra foredraget kan nå lastes her

2017-08-21 Les mer...
Hjelpende hånd_300x217

F2F Veiledningstelefon 880 08 845

Veiledning også på dagtid

F2F Veiledningstjenesten er igjen åpen på dagtid.
Ta kontakt med oss mandag-fredag kl. 1000-1600 og 1800-2100 på telefon 880 08 845 (også fri-/helligdager)
Kontaktinformasjon til lokalt tillitsvalgte finnes under respektive fylkeslag,

2017-07-25 Les mer...