88008845, post@f2f.no

MorFarBarn_300x240

Scandic Victoria Hotell 19. mai kl. 19:00

Temamøte hos F2F Oslo Akershus

Foredragsholder er Spes.klinisk psykologi Per Kaald som med sin lange erfaring som sakkyndig vil fortelle hva sakkyndige vektlegger, hva er de opptatt av?

2015-05-08 Les mer...
Hovedstyre2015-17

påpeker nytt hovedstyre i Foreningen 2 Foreldre

Likeverdig foreldreskap øker mest

Foreningen 2 Foreldre avholdt landsmøte og markerte samtidig F2Fs 30-årsjubileum helgen 25.-26. april. - Vi ser at F2Fs tankegods er godt forankret i befolkningen, siden mer enn 25% av dem som bryter sine samliv velger likeverdige løsninger for barna sine når mor og far slutter å være kjærester, sier leder i F2F Rune Harald Rækken. - Foreldrene går foran og lovverket henger etter. Barnelovens hovedregel er fortsatt er basert på en forgangen tankegang hvor foreldrene tilordnes ulikeverdige foreldreroller etter samlivsbrudd, selv om de har vært likeverdige i samliv. Dette skaper høye konflikter og uheldig posisjonering mellom foreldrene i bruddsituasjonen, noe som er svært uheldig for fremtidig foreldresamarbeid, og det er svært uheldig for barna.

2015-04-28 Les mer...
Hederspris-Karita

Tidl. Barne-/familieminister Karita Bekkemellem

F2F Hederspris 2015

Gratulerer til Karita Bekkemellem med Foreningen 2 Foreldres hederspris 2015.
Hedersprisen ble gitt for hennes bidrag til å sette likeverdig foreldreskap på dagsorden. Flott å se at Karitas hjerte fortsatt banker like sterkt for denne viktige saken.
Takk til statsråd Solveig Horne som overrakte hedersprisen på vegne av F2F.

Hederspris-Karita.jpg

Prisen ble delt ut på Scandic Hotel Solli 21. april.

Se omtale i Dagbladet her:

2015-01-14 Les mer...
LM 2013_Delegater_300x199

Kunngjøring

LANDSMØTE 2015 25.-26. april Scandic Hotell Oslo

F2F tillitsvalgte samles til landsmøte helgen 25.-26. april på Scandic Hotell Oslo .

Saksdokumenter til landsmøtet iht vedtektene.

2015-01-14 Les mer...
Far og barn

Ta direkte kontakt nå

NRK-serie Verdens beste pappa

F2F har mottatt en henvendelse fra NRK som planlegger en serie "Verdens beste pappa" og vi ber dere som ønsker å
bidra til å belyse eller gi innspill

2015-01-01 Les mer...
SolveigHorne

Barnas minister, Solveig Horne, ser på lovverket

Det er nedsatt et lovutvalg som skal se på hvordan barnevernloven kan forenkles. I følge departementets egne nettsider er dagens regelverk usammenhengende og lite oversiktlig. I tillegg er det behov for å gjøre loven mer tidsriktig. Målet med gjennomgangen av barneloven er å bedre rettsikkerheten for barna og skape et mer forståelig lovverk. Se mer info

2014-11-28 Les mer...
Våre partnere