bruddet nærmer seg_400x267

Vil du virkelig tape rettsaken om barna dine?

Temamøte F2F OA 1.11 kl.19:00

Foredragsholder er advokat Erik Mørch som blant annet relekterer over spørsmålene: Vi du virkelig tape rettsaken om barna dine? - Saboterer du din egen sak om egne barn? - Greier du å se det dersom du gjør det, eller må du ha hjelp av andre til å se det? - Hva er sakkyndige og dommere opptatt av? - Er det mulig å få dem til å endre oppfatning, selv om de tilsynelatende har bestemt for seg lengst?
Mulighetene finnes, og svarene får du i dette foredraget ved advokat Erik Mørch.

2016-10-24 Les mer...
Solveig Horne /  Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Foto: Ilja C. Hendel

Begge foreldrene like viktige for barnet

Barnelov Prop med forslag til endringer

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) foreslår endringer i barneloven for å bidra til å likestille foreldrene som omsorgspersoner til barnas beste. Regjeringen fremmer nå en egen lovproposisjon for Stortinget om likestilt foreldreskap. Målet er å styrke barns samvær med begge foreldrene. Se nedenfor.

2016-09-23 Les mer...
Sølvi Foss 2016

«Ekte hverdager – slik kan du skape et bedre liv for deg og dine»

Temamøte hos F2F OA 11. oktober kl. 19:00

Velkommen til temamøte hos F2F Oslo Akershus 11. oktober på Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgt. 13 (nedenfor Stortinget)

Foredragsholder er familieterapeut og forfatter Sølvi Foss om «Ekte hverdager – slik kan du skape et bedre liv for deg og dine»

2016-09-12 Les mer...
Rune Rækken[1]

Uavhengig av alder og utdanningsnivå.

"Alle" ønsker likeverdig foreldre

En undersøkelse Ipsos har gjennomført, viser at norske familier er overmodne for et likeverdig foreldreskap og at norsk barnelov henger etter foreldrenes holdninger og ønsker. Foreldrene mener en likeverdig rolle overfor barna bør bestå etter et samlivsbrudd

2016-09-16 Les mer...
bruddet nærmer seg_400x267

Stadig flere barnesaker blir barnevernsaker

Temamøte F2F OA den 6.9 kl.19:00

Advokat Marie Sølverud foredrar over temaet "Stadig flere barnesaker blir barnevernsaker" - gjennomgang av barnevernretten og rettspolitiske diskusjoner rundt barnevernets rolle i familiesaker i 2016. Etter foredraget vil det være anledning til å stille spørsmål i plenum.

2016-06-17 Les mer...
MorFarBarn_300x240

Åpent for alle som ønsker å vite mer om F2F og for medlemmer

Aktiviteter i juni måned - FMK og Sommerfest!

Mandag den 06.06.16 finner du F2F Hordaland i 2 etg. på "Kontoret" pub fra kl 18.30. Har du spørsmål relatert til F2Fs arbeide eller bare ønsker å treffe andre som er opptatt av emner relatert til barn og famile er dette et relevant tilbud for deg. Samlingen er gratis og åpen for alle. 

Lørdag den 25.06.16 arrangerer lokallaget i Hordaland vår årlige sommerfest for F2Fs medlemmer, barn og venner

2016-06-01 Les mer...