88008845, post@f2f.no

Rune Raekken 002 (2144 x 1424) (100x66)

En god sommer ønskes dere alle

Sommerhilsen

F2F ønsker alle medlemmer og kontakter en riktig fin sommer og minner om at veiledningstelefonen (880 08 845) være tilgjengelig for alle med behov for en samtalepartner.
Vi vil også rette en stor takk til alle tillitsvalgte og ressurspersoner over hele landet, for den viktige jobben dere har gjort så langt i år. Foreningen er i likehet med annen frivillig aktivitet helt avhengig av deres innsats, som krever mye av dere alle. En riktig god sommer ønskes dere alle!

2015-06-29 Les mer...
Hjelpende hånd_300x217

Konflikt og konflikthåndtering i saker om barn v/adv. Erik Mørch

Velkommen til temamøte hos F2F OA 16. juni kl. 19:00

Foredragsholderen har erfaring fra arbeid for retten i barnevern- og familiesaker og tar utgangspunkt i blant annet disse spørsmålene:

Hvordan takle dette? Hvordan hindre at slike konflikter oppstår? Hvordan kan du få de til å forsvinne eller dempes vesentlig? Hva må du akseptere, hva må du ikke akseptere?

Er det samme teknikker før, under og etter rettssaker om barn? Om du ikke får til dette over tid, blir barnet ditt skadet for livet av det, eller slikt tåler da barn godt?

2015-06-09 Les mer...
Hovedstyre2015-17

påpeker nytt hovedstyre i Foreningen 2 Foreldre

Likeverdig foreldreskap øker mest

Foreningen 2 Foreldre avholdt landsmøte og markerte samtidig F2Fs 30-årsjubileum helgen 25.-26. april. - Vi ser at F2Fs tankegods er godt forankret i befolkningen, siden mer enn 25% av dem som bryter sine samliv velger likeverdige løsninger for barna sine når mor og far slutter å være kjærester, sier leder i F2F Rune Harald Rækken. - Foreldrene går foran og lovverket henger etter. Barnelovens hovedregel er fortsatt er basert på en forgangen tankegang hvor foreldrene tilordnes ulikeverdige foreldreroller etter samlivsbrudd, selv om de har vært likeverdige i samliv. Dette skaper høye konflikter og uheldig posisjonering mellom foreldrene i bruddsituasjonen, noe som er svært uheldig for fremtidig foreldresamarbeid, og det er svært uheldig for barna.

2015-04-28 Les mer...
Hederspris-Karita

Tidl. Barne-/familieminister Karita Bekkemellem

F2F Hederspris 2015

Gratulerer til Karita Bekkemellem med Foreningen 2 Foreldres hederspris 2015.
Hedersprisen ble gitt for hennes bidrag til å sette likeverdig foreldreskap på dagsorden. Flott å se at Karitas hjerte fortsatt banker like sterkt for denne viktige saken.
Takk til statsråd Solveig Horne som overrakte hedersprisen på vegne av F2F.

Hederspris-Karita.jpg

Prisen ble delt ut på Scandic Hotel Solli 21. april.

Se omtale i Dagbladet her:

2015-01-14 Les mer...
Far og barn

Ta direkte kontakt nå

NRK-serie Verdens beste pappa

F2F har mottatt en henvendelse fra NRK som planlegger en serie "Verdens beste pappa" og vi ber dere som ønsker å
bidra til å belyse eller gi innspill

2015-01-01 Les mer...
SolveigHorne

Barnas minister, Solveig Horne, ser på lovverket

Det er nedsatt et lovutvalg som skal se på hvordan barnevernloven kan forenkles. I følge departementets egne nettsider er dagens regelverk usammenhengende og lite oversiktlig. I tillegg er det behov for å gjøre loven mer tidsriktig. Målet med gjennomgangen av barneloven er å bedre rettsikkerheten for barna og skape et mer forståelig lovverk. Se mer info

2014-11-28 Les mer...
Våre partnere