Barn og skilsmisse

F2F Hordaland arrangerer kveldseminaret med tema

Foreldreskapets økonomiske utfordringer

Har du opplevd samlivsbrudd og har spørsmål om de økonomiske utfordringene i forhold til dette, så tilbyr F2F Hordaland et gratis seminar mandag den 29. mai på Nordnes Bydelshus, Klosteret kl 19.00 - 20.30. Velkommen for å høre på Per Øyvind Valland ved Namsfogden i Bergen. Husk påmelding, enkel servering.

2017-05-09 Les mer...
barn på stranden

Uskyldige anklager/dømt for seksuelle overgrep på barn

6. juni kl. 19:00 Temamøte F2F OA

Er du påmeldt?
F2F Oslo Akershus får besøk fra Politiet og kveldens tema er blant de vanskeligste familiesakene vi kan tenke oss «Uskyldige anklager/dømt for seksuelle overgrep på barn». Politioverbetjent Inger-Lise Brøste, etterforsker og fagansvarlig for avhør av barn ved seksualforbrytelser på Politihøgskolen, forteller om erfaringer og realiteter rundt dette viktige temaet som dessverre stadig berører stadig flere og omtales stadig oftere i samfunnet vårt. Send påmelding til e-post: post@f2f.no

2017-05-05 Les mer...
JohnM

Protokoll og vedtekter

Landsmøte 2017

Landsmøtet valgte følgende ledelse for de neste åreneLeder: Jeanette Solheim (Hordaland) - Kasserer: John Michal Sørensen (bildet (Hordaland))
Styremedlemmer: Susann H. Bakke Brandager (Hordaland), Hans Tau Hatlestad (Hordaland), Warren Sylvester Eversley (Hordaland), Hans Christian Flaathen (Oslo Akershus), Cecilie Salte (Rogaland)  Varamedlem: Frank Thrana (Vestfold)

2017-02-13 Les mer...
Samlivsbrudd kjegler

Ny forskning

Skilte kvinner sunnere

Det har vært en etablert sannhet at ekteskap gir bedre helse. Men en ny amerikansk studie viser at dette ikke alltid er sant.

Kvinner som skilte seg etter overgangsalderen ble nemlig slankere, spiste sunnere og bevegde seg mer etter bruddet. Det ser altså ut til at skilsmisse kan gi en positiv helseeffekt for kvinner etter overgangsalderen. (Kilde: Kvinnehelsenytt 2/2017)

2017-05-10 Les mer...
BFD_logo

Høring - Forslag om barns rett til å samtykke til deltakelse i forskning

Foreningen 2 Foreldre mener at barns beskyttelsesbehov ikke tilfredsstilles eller avdekkes ved å sette barna i en ytterligere vanskelig situasjon, ved å sette barna i en potensiell lojalitetskonflikt overfor foresatte og etter press fra utenforstående autoriteter. F2F støtter synet om at barn ikke skal pålegges å ta ansvar for avgjørelser som det kan være vanskelig for dem å overskue konsekvensene av.

2017-04-21 Les mer...
familie_bro_bla_himmel_host_mor_far_barn

Veiledningskveld hvor vi svarer på spørsmål fra dere etter reorganisering av fam

Velkommen til temamøte F2F Oslo Akershus 7. mars

Konsekvenser etter samlivsbrudd og reorganisering av familier, berører flere enn barna og deres foreldre. Det angår også tanter, onkler, besteforeldre, nye kjærester  og andre nære viktige relasjoner.

Velkommen til veiledning tirsdag 7. mars 2017 kl.19:00 på Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgt. 13 (nedenfor Stortinget)

2017-02-09 Les mer...