barn foreldre hånd

Temaene kunngjøres her så følg med...

F2F OA temamøter våren 2016

NB. Tememøtet 8. desember er desverre avlyst, men F2F Oslo Akershus ser frem til igjen å kunne ønske velkommen til nye temamøter i 2016.

Hold av følgende datoer (kl. 1900-2100) utover våren: 12. januar - 2. februar - 1. mars - 5. april - 3. mai - 7. juni

Vi treffes som alltid på Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (nedenfor Stortinget) - ta gjerne med gjester.

2015-11-25 Les mer...
Hanne Ramsdal_200x150

Det er vi mødre som har makten

Skilsmissemødrene må slippe fedrene til

Da mamma og pappa ble skilt på 80-tallet var jeg hos pappa annenhver helg og en ettermiddag i uken. Dessverre endte skilsmissen i en langvarig konflikt som jeg ble innlemmet i. Les Kronikk av forfatter og dramatiker Hanne Ramsdal 22.11.15

2015-11-22 Les mer...
NRK EKKO logo

Flytting mellom mor og far etter samlivsbrudd

Forslaget til ny barnelov til debatt

Hør debatten mellom barneministeren, AFFO og F2F om forslaget til ny barnelov, samt intervju med en ung mann (19) som har følt flyttesituasjonen etter samlivsbruddet mellom mor og far gjennom mange år av sin oppvekst fra EKKO NRK P2 6.11.15. Last podkast

2015-11-06 Les mer...
Samlivsbrudd kjegler

Når samlivsbruddet er et faktum

Velkommen til åpent temamøte i Larvik 24. november kl. 18:00

Foredragsholdere: Advokat Renathe Danielsen og psykolog Daniel Horgen Jonsson
Temaer: Hvordan forberede seg på barnefordelingen - Økonomiske konsekvenser- gode løsninger - Hvordan unngå å havne i «skyttergravskrig» - Hvordan unngå å bli sittende fast i bitterhet, sinne, sorg og hat
Alle interesserte er velkommen når F2F Vestfold ønsker velkommen til en spennende temakveld, ta gjerne med gjester.

2015-10-27 Les mer...
MorFarBarn_300x240

Like muligheter for kvinner og menn Stm 7 (2015-2016)

Likestilling i praksis

BLD skriver blant annet i stortingsmeldingen at «Arbeid for likestilling mellom kvinner og menn krever endringer i samfunnsstrukturer og i holdninger hos den enkelte. Endring krever kunnskap og bevissthet om hvordan kjønn er med på å påvirke valg og muligheter ….». Vil du vite mer så Last ned her - til barnets beste?

2015-10-16 Les mer...
Solveig Horne /  Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Foto: Ilja C. Hendel

Barnets beste, likeverdig foreldreskap

Ny barnelov på høring

F2F mener at Barneloven 2.0 som nå er under utforming er en unik mulighet til å sørge for at Norge får et fullstendig kjønnsnøytralt lovverk, slik at ingen norsk lovtekst lenger foreskriver forskjellbehandling av mennesker grunnet kjønn. Likeverd er en overordnet norm i det norske samfunnet og bør også være det innen barnelovområdet.

Se F2Fs høringssvar til BLD her

2015-10-04 Les mer...