88008845, post@f2f.no

Radisson Blu Gardermoen møterom_300x118

Bindende påmelding

F2F-seminar 2014

F2F tillitsvalgte og ressurspersoner samles på Radisson Blu Gardermoen Hotell 8.-9. november. Bindende påmelding senest 15.8 - informasjon er også tilsendt alle pr. e-post.

2014-06-28 Les mer...
Broken hart

Voksne for Barn

Skilsmissekonflikt rammer barna

”Mamma baksnakker pappa utrolig mye. Jeg føler litt at jeg lyver til pappa når jeg er hos han for han vet jo ikke at mamma har snakket stygt om han”
Sitat fra ”Kjære mamma og pappa”.....

Den vanskelige lojaliteten - Skilsmissebarna forteller at de vil slippe og velge side, at de synes det er vondt når den ene forelderen baksnakker den andre.  Det er naturlig for barna å være lojale, uansett – og det er lett å forstå at det blir en altfor stor påkjenning og skulle være ”nøytral” midt i skuddlinja.

2014-06-10 Les mer...
MorFarBarn_300x240

Hvordan unngå langvarig konfliktfylt foreldreskap?

Hvordan sikre at alle barn blir godt ivaretatt av begge foreldre etter samlivsbrudd?

VELKOMMEN til temamøte hos F2F Oslo Akershus 3.6 kl. 18:30

Hva skal til for at familiekontor, barnevern, rettsapparat og alle som bistår i avgjørelser om barn og familier etter samlivsbrudd, skal kunne gi alle barn som trenger det nødvendig og riktig hjelp?

Temaet denne gangen tar utgangspunkt i intervjuet med advokat Erik Mørch i Nettavisen og hans erfaringer fra familiesaker med barn involvert. F2F inviterer til temamøte på Rica Victoria Hotell med dialog og diskusjon etter en kort innledning om hva som skal til for å utvikle et godt system som forebygger konfliktfylte familiesaker etter samlivsbrudd. Saker som gjør tusenvis av norske barn og unge utrygge og ofte skaper langvarige skader for dem. Se intervjuet og relaterte saker nedenfor.

2014-05-29 Les mer...
S Horne ny BLD sjef

25 prosent har to hjem

Vil løfte barnas situasjon

Ett av fire skilsmissebarn i Norge lever fordelt på to hjem. Nå vil barneminister Solveig Horne (Frp) sørge for at samfunnet tilpasses den moderne familien

25 prosent av norske barn i delte hjem bor to steder som følge av foreldrenes samlivsbrudd, ifølge tall fra 2013. I 2002 var prosentandelen åtte

2014-05-23 Les mer...
BFD_logo

Styrker oppfølgingen av foreldre med barn plassert i barnevernet

Barneminister Solveig Horne (FrP) styrker familievernet med 6,9 millioner kroner for å bedre tilbudet om foreldreveiledning etter omsorgsovertakelse, og gi bedre støtte til foreldrene ved samvær med barna.
 

2014-05-14 Les mer...
barn og ungdom_100

Regjeringen vil styrke bortførte barns rettsstilling

Regjeringen utreder nå endringer i statsborgerregelverket slik at bortførte barn ikke lenger vil tape sitt norske statsborgerskap uten samtykke fra begge foreldre.

2014-04-30 Les mer...
Våre partnere