Det er mange spørsmål som melder seg i familien og dette er noe av det Erik Mørch vil reflektere over sammen med oss:

 

 • Er det lurt å fortelle kjæresten din alt?
 • Er det lov å lyve i retten i saker om barn? Er det mange som gjør det og får det samme konsekvenser uavhengig av hvem som blir tatt i å lyve i retten?
 • Vet du hvorfor dere egentlig må kommunisere i et sunt forhold?
 • Mange parerer alle negative tanker med at mange har det verre. Er det oppdragelsen som gjør at disse ikke klarer å håndtere egne følelser?
 • Er den enes underkastelse viktig i et forhold, er det bra hvis en underkaster seg den andre?
 • Det er ikke tilfeldig at du ikke bor sammen med barnas mor eller far, vet du hvorfor?
 • Er mennesker egentlig ganske primitive eller overgår vi det meste?
 • Er det lov å manipulere barn for å få de mer lojale?
 • Er det bare onde mennesker som gjør slikt?
 • Det har kommet en viktig dom fra Agder lagmannsrett, kjenner du den?
 • Hva betyr dommen for deg?
 • Det har kommet signaler fra den nye barne-/og likestillingsministeren, kjenner du til det, og vil disse signalene eventuelt endre ditt forhold til barna dine og den andre forelderen?
 • Hvem kan du stole på?  Er fagfolk til å stole på?
 • Er advokater til å stole på?
 • Liker alle fagfolk og advokater klientene sine?
 • Gjør det noe om de ikke liker klienten sin?
 • Er det lurt å bruke advokater av motsatt kjønn? Som må bo i samme by som deg? Er det greit at fagfolk og advokater i en sak er venner privat?
 • Er det lov å late som man er en venn når man ikke er det, og det kun gjøres for å finne ut hvem du er, eller for å loppe deg for mest mulig penger? At målet helliger midler?
 • Finnes det enkle måter å forstå andre på hvis du bare vet nok om historien deres?
 • Har samfunnet blitt mer «spisse albuer» og fokusert på «egne behov»?
 • Er felleskapet like viktig som tidligere, eller har det aldri stått sterkere enn i dag?
 • Kjenner du deg truffet av noe av dette eller gjelder det ikke deg, men du ser det gjelder mange andre?
 • Har respekt, verdighet og empati gått ut på dato eller er dette noe vi alltid vil kjempe for?
 • Er man mer verdt hvis en har mer ting og penger?
 • Hva tenker barna om hva som betyr mest, tror du?
 • Hvorfor er det så vanskelig for mange å oppsøke hjelp når de trenger det?
 • Er det lurt å oppsøke hjelp når du står midt i en sak om barn? Mener du det er lurt men koster for mye?

 

Etter foredraget vil det være anledning til å stille spørsmål i plenum.

Kjenner du noen som vil ha nytte av informasjon om samlivsbrudd, så inviter dem gjerne med deg!

Sendt mail til Sølvi på soel-le@online.no  eller ring 480 54 089 hvis det er noe du lurer på.

Innmelding i F2F, klikk inn på www.f2f.no

Velkommen