I lys av TV2 sitt fokus på samværssabotasje den siste tiden (F2F har samlet linker til alle TV2-artikler her) har vår Barne- og Familieminister mottatt spørsmål på Stortinget om hans holdning til denne problematikken og om han anerkjenner den som svært problematisk.

Foreningen 2 Foreldre er svært positive til at denne problematikken, og problematikken knyttet til et håpløst system som ikke evner å motarbeide eller forebygge samværssabotasje, tas opp på dette nivået i stortinget. Vi er dertil overrasket over vår Barne- og Familieminister Kjell Ingolf Ropstad sine unnvikende svar, og tilsynelatende manglende forståelse for dette svært alvorlige temaet som daglig rammer nærmere 50.000 barn i Norge.

Vi har her samlet alle skriftlige og formelle spørsmål Kjell Ingolf Ropstad har mottatt knyttet til denne problematikken den siste tiden, der også svaret fra vår Barne- og Familieminister kan leses på samme side:

Ropstad ser tilsynelatende ingen problemer med dagens system, og har tro på samtale og mekling for å hindre samværssabotasje. Han understreker videre at sanksjoner ved samværssabotasje må utformes på en måte som gjør at sanksjonene ikke rammer barnet. 

Er ikke hovedproblemet at samværssabotasje rammer nettopp barnet og derfor må forhindres og stoppes?

Denne artikkelen oppdateres med flere linker til kommende skriftlige spørsmål som omhandler samme tema og problematikk.