Foreningen 2 Foreldre har bidratt aktivt med informasjon og faktagrunnlag for å bidra til å belyse problematikken på en god måte, og samler her samtlige artikler siden "det hele begynte" søndag 13. september med "Maria"-saken.

Les artiklene og få bakoversveis. Det er helt utrolig at dette er mulig i Norge i 2020.

Foreningen 2 Foreldre ser fram til videre fokus på problematikken i media, og håper også at politikere kommer på banen.