Møt oss på Arendalsuka_400x400.png

SEMINAR

Godt samarbeid på barnas premisse (link)

Tid og sted:  Tirsdag 13.8 2019 15:30 - 18:00 på Frelsesarmeen (140 plasser)

Seminarledere:         Advokat Renathe Danielsen og psykolog Daniel Jonsson

Seminaret arrangeres av F2F i samarbeid med Godt Samarbeid.

Psykolog Jonsson og advokat Danielsen har begge solid erfaringer fra arbeid med samlivsbrudd hvor viktigheten av et godt samarbeid om felles barn står i fokus. Seminaret tar utgangspunkt i høyaktuelle problemstillinger om foreldretvister hvor de vil dele sine erfaringer og hvor utfordrende praktiseringen av dagens barnelov kan være for barna.

Aktuelle temaer  

·         Domstolens rolle i å sørge for "Barnets beste"

·         Delt bosted er ikke alltid lik «50-50» fordeling.
           Hvor godt samarbeid kreves egentlig for å kunne praktisere delt bosted for felles barn?

·         Er bidragsreglene et hinder for å oppnå enighet mellom foreldrene i foreldretvister?

·         Flytting med barn etter et samlivsbrudd - barnas perspektiv og deres ønske om et flytteforbud

Seminaret legger opp til å involvere seminardeltakerne. Det vil avsettes god tid til spørsmål og meninger fra de fremmøtte og psykolog Jonsson og advokat Danielsen vil svare på direkten underveis i seminaret.

Se www.godtsamarbeid.no for mer informasjon.

 

DEBATTMØTE

1 eller 2 foreldre? Har vi behov for ny barnelov, hva må endres? (Link)

Tid og sted:   Tirsdag kl.18:30 - 20:00 på Frelsesarmeen (140 plasser)

Debattleder:  Jon Morten Melhus

Debatten ledes av Jon Morten Melhus som har bred erfaring som leder og rådgiver og er foredragsholderen hvor humor og begeistring er sentrale.

Mange temaer vil bli tatt opp under debatten bl.a. hva Barnelovsutvalget skal se på under revideringen av barneloven.

F2F har som grunnholdning at barn trenger begge sine foreldre like mye gjennom hele sin oppvekst, og at barneloven må sikre barna likeverdig hverdagsomsorg fra begges sine foreldre så lenge det er mulig.

Er vi på villspor?

  • Hvorfor er ikke likeverdig hverdagsomsorg best for barn med 2 omsorgskompetente foreldre?

  • Bør loven sidestille 2 "gode nok" foreldre og la begge være hverdagsforeldre? Eller bør utgangspunktet være som nå, at barnet skal ha én hovedomsorgsforelder? Kan det være optimalt for barn som trenger rollemodeller?

  • Hvorfor ønsker og forventer alle likestilling og ansvarsdeling i samlivet, hvor begge foreldre skal ta del i oppvekst, omsorg, oppfølging og huslige aktiviteter, når de samme mener at det etter et brudd kun skal være en av foreldrene som skal ha omsorg for barna i hverdagen? 

Før debattmøtet arrangeres et seminar med hovedfokus på samarbeid på barns premisser.

Debattanter:                             Politikere, advokater, F2F-ressurser og andre med meninger
Kontaktperson:                         Nils Olav Ågotnes, Foreningen 2 Foreldre, mobil: 48071074
Nettside:                                   www.f2f.no
Facebook:                                 www.facebook.com/groups/214375751912850/
Universell utforming                  Rullestoltilpasset
Servering                                    Enkel servering etter seminaret / før debatten

*Hva er politisk gate?
Arendalsuka fyller sentrumsgatene med over 200 stands hvor organisasjoner og frivillige foreninger fra hele landet deltar, i tillegg til politiske partier. Stortingspartiene er samlet i Stortingsgata som er en del av Kanalplassen. For øvrig er ikke standsgatene inndelt tematisk, men innbyr til en spennende tur gjennom et mangfold av samfunnsengasjerte stands. 

Åpningstider under Arendalsuka 2019
Mandag 12. august kl. 14:00 - 18:00
Tirsdag 13. august kl. 11:00 - 17:0

F2F seminar kl 15:30 - 18:00, Debatt 18:30-20:00 - Frelsesarmeen

Onsdag 14. august kl. 11:00 - 17:00
Torsdag 15. august kl. 11:00 - 17:00
Fredag 16. august kl. 09:00 - 14:00