Foreldrefiendtliggjøring er når barn, oftest etter et samlivsbrudd, uten god grunn avviser en forelder de tidligere har hatt et godt forhold til og som har god omsorgsevne.

Etter et samlivsbrudd kan barn komme i en lojalitetskonflikt, og under sterkt press er det en overlevelsesstrategi å avvise en forelder. Ofte avviser de den forelderen de føler seg tryggest på.

I de alvorligste tilfellene kan de miste kontakten med en hel familiegren, og det kan få helsemessige konsekvenser for barna på sikt.

F2Fs presentasjon gir litt bakgrunn for å forstå og tips til hvordan du kan takle det best mulig for deg selv og barna om du befinner deg i en slik situasjon.

Les foredraget om foreldrefiendteliggjøring holdt av styremedlem i Foreningen 2 Foreldre her.