Radisson Blu Gardermoen møterom_300x118

Bindende påmelding

F2F-seminar 2014

F2F tillitsvalgte og ressurspersoner samles på Radisson Blu Gardermoen Hotell 8.-9. november. Bindende påmelding senest 15.8 - informasjon er også tilsendt alle pr. e-post.

2014-06-28 Les mer...
Barn og konflik_BT foto

Lovverket som fremtvinger interessekonflikter

Skaper unødvendige konflikter

Mange foreldre strekker seg langt for å gi den andre både god økonomi og medinnflytelse. Andelen med felles omsorgsløsninger utgjør et betydelig flertall av normale fordelingssaker. Interessekonfliktene som fremtvinges av lovverket og stønadsordninger gjør at bruddfasen kan bli svært kaotisk og konfliktfylt, ikke misnt for barna, mener Warren S. Eversley, F2F Hordaland.

2013-08-06 Les mer...
Samtale eller møte

Årsmøte og foredrag hos F2F Buskerud 19.2

Hvordan vinne frem i barnefordelingssaker?
Psykopater i parforhold v/Advokat Vidar Borgersen.

2013-01-09 Les mer...
dråpe

Velkommen til F2F Buskerud

Vi søker barn, foreldre, besteforeldre, tanter og onkler i Buskerud som vil være aktivt eller støttemedlem i Foreningen 2 Foreldre.

Les mer...
MorFarBarn_300x240

If you want a better world, look in the mirror and start with yourself (Michael Jackson, The Mirror)

Det var ca 50 fremmøtte på temamøtet i Tønsberg tirsdag kveld. Møtet ble avsluttet etter dialog i plenum og flere ble medlem av F2F. Dermed er det flere som støtter arbeidet mot barneministerens planer om endringer av den nye barneloven.
Knall suksess med andre ord.

Møtet viste at det kun er et fåtall som tilfredsstiller kriteriene til psykopat eller dyssosial personlighetsforstyrrelse i diagnosesystemene, men at det er mange som har psykopatliknende trekk og at de forsterkes når følelser er involvert, sinne, hat, angst mv. det vil si mer reaktivt.
Det er også andre personlighetsforstyrrelse som er konflikorientert, men man trenger altså ikke ha disse disgnosene for å være konfliktorientert.

Beste strategi er ofte ikke bite på agnet og være reaktivt tilbake og minst mulig kommunikasjon, slik at den konfliktorienterte motparten etterhvert heller finner andre kanaler for behovet for konflikt.
Forhold som får negative konsekvenser som straff, hvor den konfliktorienterte "psykopaten" ikke ser fordelen av sin adferd, men heller får negativ konsekvens for ham selv, og ikke for den andre, gjør ofte at den slipper taket. Dette fordi vedkommende kun er opptatt av egne fordeler på bekostning av andre.
Selvom det i prinsippet er 2 i en konflikt, var det ikke uenighet om at det også kan være assymetriske konflikter. Og det er viktig å være bevisst at begrepet "psykopat" ikke misbrukes som begrep ogikke bør benyttes mot/overfor den andre parten i foreldreskapet.

Det er vanskelig å endre personlighetsforstyrrelse og onder hos mennesker som ønsker å være i krig. Hvis man vil endre andre, start med å endre eget reaksjonsmønster - derved kan man kanskje endre andre.

2012-09-16 Les mer
logo

Hvordan komme gjennom kriser i samlivsbrudd?

Åpent møte med foredrag av Sølvi Leander tirsdag 22. februar kl. 19.00 på First Ambassadeur Hotell, Strømsø mtorg 7, 3044 Drammen.

Advokat Vidar Borgersen deltar. Årsmøte etter pausen.Vi har kandidater til valg så ingen blir valgt mot sin vilje.  Ikke medlem kr. 100,- Medlem kr. 50,- Benytt muligheten til å få svar på spørsmål du lurer på. Alle er hjertelig velkommen.
 

2011-02-08 Les mer...