Bok om barns medvirkning i barnevernet. Les omtale i Avisa Nordland 1.11.08 her

Barnet er ofte glemt og fokus er som regel på foreldrene. Ansatte i barnevernet må bruke mer tid, bli kjent med barne, men de må selv bestemme, sier forfatteren. Å snakke med barn er nedprioritert, barna skal høres, men av flere årsaker er det ikke barna som skal bestemme. Barn kan ikke ta et slik ansvar mht hvor de skal bo og hva de skal gjrøe. Det blir gjort feil valg på denne måten p.g.a. manglende forutsetninger, fordi de ofte er i opposisjon til voksensystemet e.l.

Dette er det også viktig å være bevisst i barnelovssaker etter F2Fs mening!

Hør intervjuet med Hilde på NRK Radio på nett 12 min ut i Norgesglassendinga idag 3. nov kl 14: Barna vil bli hørt, men ikke bestemme...!
http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/149366