Ventetiden er over

DT/BB om hjemkomsten etter fire og et halvt års fravær her