Landsmøtet ble gjennomført på en ryddig og grei måte. Det var ikke noen kontroversielle saker på agendaen. Det var de vante sakene som hovedstyret beretning, regnskap for de siste årene, vedtaksendringer og budsjett og aktivtets/handlingsplaner for kommende år. Agendaen og underlaget har det jo blitt informert om tidligere. Link

F2F toner flagg - og ønsker lik botid som utgangspunkt:
Ett punkt på agendaen var var  "Oppfølging av samling oktober 2019: Debatt om tydeliggjøring av vårt budskap".

Landsmøtet tok inn over seg behovet for å være tydeligere og vedtok at F2F skal arbeide for en endring av barnelovens §36 til: 
       § 36.Kvar barnet skal bu fast
               Barnet skal bu fast hos begge sine foreldre. Som utgangspunkt skal barn ha lik botid i begge hjem med mindre foreldrene blir enige om annen fordeling.”

Når vi får denne endringen inn i barneloven vil vi ha kommet ett godt skritt i retning av likeverdige foreldre med barna i fokus.

Valg:
Valget av nytt hovedstyret var uproblematisk. F2Fs æresmedlem og senior rådgiver Rune Harald Rækken ble igjen valgt som leder. Han har gjort en fantastisk jobb for oss i 25 år!

Det nye hovedstyret har god geografisk spredning og noen helt nye folk. Selv om en del av oss er gamle travere er det godt å se at det også er fornyelse i styret.

Det nyevalgte styret består av:
     Leder: Rune H. Rækken, Oslo Akershus
     Kasserer: Sølvi Leander, Oslo Akershus
     Styremedlem: Nils Olav Ågotnes, Rogaland
     Styremedlem: Torgeir Neset, Agder
     Styremedlem: Even Stormoen, Oslo Akershus
     Styremedlem: Warren S. Eversley, Hordaland
     Styremedlem: Erik Mørch, Oslo Akershus
     1. Vara: Hans Christian Flaathen, Oslo Akershus
     2. vara: Øyvind Sohlberg Hagen, Møre og Romsdal
     3. vara: Kenneth Johansen, Hordaland

Da ser vi frem til 2 år med godt arbeid i hovedstyret - og om det er saker dere vil ta opp er det bare og si ifra!

Protokollen fra Landsmøtet ligger HER (på medlemssidene).

Samtidig vil jeg takke avgått leder John Michal Sørensen for den gode jobben han har gjort både lokalt og de siste årene sentralt.
F2F er avhengig av frivillige som John Michal. TAKK!