Foredraget vil berøre disse spørsmålene:

Hva har skjedd og hvorfor har det i tilfelle skjedd?

Hvilke krefter ligger i så fall bak?

Er dette i tilfelle til mors eller barnets beste?

 

Har vi en gjeng unnfallende dommere og sakkyndige eller gjør de så godt de bare kan?

Er det bevisste og manipulerende enkeltpersoner som i tilfelle er pådriveren bak dette, eller er det dyktige fagfolk, som besitter den objektive sannheten?

 

Er det som skjer i tråd med de fleste sin mening og resultatet av villet politikk, eller er det et lite snevert maktmiljø av reaksjonære figurer som presser på?

 

Hvem har funnet på at begge foreldre som oftest er like ille i saker om barn?

Hvorfor er det så vanskelig å erkjenne at altfor ofte er det den ene forelderen som er den store konfliktdriveren og hvorfor slipper denne unna med dette? Hvorfor får slike konfliktdrivere

det altfor ofte som de vil, gjerne i strid med barnets beste?

Har vi rett og slett et grenseløst system for saker om barn?

 

Hvordan kan du selv unngå å bli rammet av noe slikt i din sak om dine barn? Finnes det noen feller her eller er det nok å være deg selv og tro hardt nok på at systemet er rettferdig?

 

Foredraget "Hvordan forberede seg til beste for barnet? v/advokat Renathe Danielsen og psykolog Daniel Horgen Jonsson kommer senere så følg med i tiden fremover.