I dette foredraget vil du få verktøy du kan bruke for at dette ikke skal skje med dere, men det vil kreve mye av deg, er du klar for det?

Når Petter Smart tar på «tenkehatten» driver han med problemløsning. Han er nysgjerrig, ønsker å løse et problem og er fokusert på løsningen. Når Onkel Skrue går i hvileløse sirkler rundt lykketiøringen, er det fordi han er redd Magica fra Tryll skal stjele den. Han bekymrer seg for at noe katastrofalt vil kunne skje, begraver seg i bekymringsprosessen, som dermed hindrer han i å løse selve problemet.

Kan en samværshindring i seg selv være til barnets beste eller er den alltid urettferdig galskap? Svaret er ja, samværsnekt kan være helt nødvendig og til barnets beste.
Problemet er bare at mange nekter samvær, uten annen grunn enn sine egne vrangforestillinger?

 • Er du en av mange som er hekta på dine egne meninger og overmenneskelige vurderinger? Har du rett og slett stagnert i deg selv?

 • Er den som saboterer alltid ond og i psykisk ubalanse?

 • Kan du selv ha et helt eller delvis ansvar for at ting er som de er?

 • Kan du hjelpe den andre forelderen til å komme ut av dens hekt, eller har du bestemt deg for at slik er det?

 • Kan en fornuftig, tenkende og reflektert dialog hjelpe?

 • Mange blir fanget i sin egen forvirring om hva som er barnets beste!

 • Mange mener de er guds gave til barnet, de vet alt, men det stemmer sjelden?

 • Har du den selvinnsikt som skal til for å kunne se deg selv og den andre forelderen fra utsiden? Mange mener de har det, men er ikke i nærheten!

 • For mange skyldes dette oppveksten deres?

 • For mange skyldes dette et dårlig forhold til deres egen far og/eller mor og som de blander med den andre forelderen?

 • For mange skyldes dette familiens og andres press? Du har aldri vært bra nok i deres øyne? Verken i din egen eller den andre forelderens familie?

 • Ofte skyldes konflikter som dette en lav selvfølelse og manglende evne hos den saboterende til å ta inn over seg annet enn de som støtter dem blindt, de såkalte flygende apene. Har du flygende aper rundt deg som påvirker deg til å skade barna dine?

Men dette er løsbart? Og greier dere ikke å løse dette, så kan dere ødelegge barnet deres for livet, men det er kanskje det dere vil? For det viktigste er å ha rett?

Jeg kan hjelpe deg ut av dette, men da må du ønske det selv nok, det holder ikke at jeg ønsker det for deg!

En sønn som vokser opp med et dårlig forhold til sin mor, får normalt et dårlig kvinnesyn, noe han lett drar med seg inn i sine egne destruktive forhold som voksen! En datter som vokser opp med et dårlig forhold til sin far, får normalt et dårlig mannssyn, som hun lett drar med seg inn i sine egne destruktive forhold som voksen! Vil dere foreldre og familienes deres virkelig dette?

------------------------

Fokuser på barnet og barnets beste i alt du sier og gjør

Det kan blant annet være fornuftig å opptre ryddig, ikke ta seg til rette selv om den andre gjør det, forholde seg stringent til avtaler, selv når det ikke er mulig å oppfylle fordi barnet holdes tilbake, samarbeide og være konstruktiv. Videre er det hensiktsmessig å bygge allianser med dem rundt som barnehage, barnevern osv. Være stor og løsningsorientert, legge opplevde krenkelser og hevngjerrighet til side.

Vil en anmeldelse av den forelderen som saboterer føre fram? Vil en anmeldelse av den andre forelderen for falsk anmeldelse føre fram? Vil det at den andre forelderen ikke forholder seg til avtale/rettforlik/dom rettferdiggjøre at man opptrer likedan? Vil den ene selvtekten rettferdiggjøre den andre?

Intensjonene for foredraget er å belyse saker objektivt men direkte og konkret;

 • Kan en samværshindring være til barnets beste eller er det alltid urettferdig galskap?

 • Er den som saboterer alltid ond og i psykisk ubalanse?  

 • Kan du selv ha helt eller delvis ansvar?

 • Kan du hjelpe den andre forelderen til å komme ut av dens hekt?

 • Kan dialog hjelpe?

 • Mange blir fanget i sin egen forvirring om hva som er barnets beste!

 • Mange mener de er «guds gave» til barnet, de vet alt, men stemmer dette?

 • For mange skyldes dette oppveksten deres?

 • For mange skyldes dette et dårlig forhold til egen far eller mor?

 • For mange skyldes dette familiens og andres press, du har aldri vært bra nok i deres øyne?

 • Ofte skyldes slike konflikter lav selvfølelse og manglende evne til å ta inn over seg annet enn de som støtter dem blindt, de såkalte flygende aper. Har du flygende aper rundt deg?

 • Dette er normalt helt klart løsbart? Greiere dere ikke å løse det så kan dere ødelegge barnet deres for livet, men det er kanskje det dere vil?

 • En sønn som vokser opp med et dårlig forhold til sin mor, får normalt et dårlig kvinnesyn, som han drar med seg inn i sine egne forhold som voksen!

 • En datter som vokser opp med et dårlig forhold til sin far, får normalt et dårlig mannssyn, som hun drar med seg inn i sine egne forhold som voksen!

 • Vil foreldre virkelig dette?

Det blir som vanlig muligheter for spørsmål og innspill, og kjenner du noen som vil kunne ha nytte av informasjonen, og ønsker å skape trygge familieforhold for barn med to hjem, så inviter gjerne med gjester!

 

Påmelding
Send gjerne din påmelding til post@f2f.no eller ring 480 54 089 hvis du lurer på noe.

Pris
Fri inngang. Møtet er åpent for alle og medlemmer må gjerne ta med gjester til møtet.

Støtte arbeidet for barns rett til trygge familieforhold?

Meld deg inn via vår innmeldingsside «Bli medlem» eller ved å sende en SMS "Pay F2F" til 09316.