Hvordan vektlegges foreldre-barn-relasjonens verdi før og etter samlivsbrudd? Er det stor nok bevissthet om at mange menneskers skjebne for resten av livet ofte avgjøres på bakgrunn av sakkyndiges holdninger og signaler til en ofte mindre bevisst dommer? Etter innledningen er det åpent for spørsmål og diskusjon.

 

Kaffe/te bestilles iht påmelding mottatt senest dagen før til soel-le@online.no - eller ring 480 54 089 hvis du lurer på noe. Fri entre.